iconv_strrpos

(PHP 5, PHP 7, PHP 8)

iconv_strrposSamanlıktakı son iğneyi bulur

Açıklama

iconv_strrpos(string $samanlık, string $iğne, ?string $karküm = null): int|false

Benzeri olan strrpos() işlevinden farklı olarak, "sonuncu" iğnenin başlangıcına kadar bayt sayısını değil "karakter sayısını" döndürür. Karakterler karküm ile belirlenen karakter kümesine göre karakter olarak sayılır.

Bağımsız Değişkenler

samanlık

Aramanın yapılacağı dizge.

iğne

Aranacak alt dizge.

karküm

Eğer karküm belirtilmezse veya null ise, dizgenin karakter kodlamasının iconv.internal_encoding yönergesinde belirtilen kodlama olduğu varsayılır.

Eğer samanlık veya iğne birer dizge değilse bir dizgeye dönüştürülür ve değeri kendisi olan bir sabit gibi ele alınır.

Dönen Değerler

Sonuncu iğne'nin samanlık içinde bulunduğu yerin indisi ile döner.

Eğer samanlık içinde iğne yoksa false döndürür.

Uyarı

Bu işlev mantıksal false değeriyle dönebileceği gibi false olarak değerlendirilebilecek mantıksal olmayan bir değerle de dönebilir. Bu konuda daha fazla bilgi Mantıksal Değerler bölümünde bulunabilir. Bu işlevden dönen değeri sınamak için === işleci kullanılabilir.

Sürüm Bilgisi

Sürüm: Açıklama
8.0.0 karküm artık null olabiliyor.

Ayrıca Bakınız

  • strrpos() - Bir dizgede bir karakterin sonuncusunu bulur
  • iconv_strpos() - Samanlıktaki ilk iğneyi bulur
  • mb_strrpos() - Bir dizgenin içinde başka bir dizgeye son rastlanılan noktanın indisini döndürür

add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top