PHP 8.0.0 Released!

iconv_strrpos

(PHP 5, PHP 7)

iconv_strrposSamanlıktakı son iğneyi bulur

Açıklama

iconv_strrpos ( string $samanlık , string $iğne [, string $karküm = ini_set("iconv.internal_encoding") ] ) : int

Taydaşı olan strpos() işlevinden farklı olarak, sonuncu iğnenin başlangıcına kadar bayt sayısını değil karakter sayısını döndürür.

Değiştirgeler

samanlık

Aramanın yapılacağı dizge.

iğne

Aranacak alt dizge.

karküm

Eğer karküm belirtilmezse, dizgenin karakter kodlamasının iconv.internal_encoding yönergesinde belirtilen kodlama olduğu varsayılır.

Eğer samanlık veya iğne birer dizge değilse bir dizgeye dönüştürülür ve değeri kendisi olan bir sabit gibi ele alınır.

Dönen Değerler

Sonuncu iğne'nin samanlık içinde bulunduğu yerin indisi ile döner. Karakterler karküm ile belirlenen karakter kümesine göre karakter olarak sayılırlar (bayt olarak değil).

Eğer samanlık içinde iğne yoksa FALSE döndürür.

Uyarı

Bu işlev mantıksal FALSE değeriyle dönebileceği gibi FALSE olarak değerlendirilebilecek mantıksal olmayan bir değerle de dönebilir. Bu konuda daha fazla bilgi edinmek için Mantıksal Değerler bölümüne bakabilirsiniz. Bu işlevden dönen değeri sınamak için === işlecini kullanınız.

Ayrıca Bakınız

  • strrpos() - Bir dizgede bir karakterin sonuncusunu bulur
  • iconv_strpos() - Samanlıktakı ilk iğneyi bulur
  • mb_strrpos() - Bir dizgenin içinde başka bir dizgeye son rastlanılan noktanın indisini döndürür

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top