iconv_substr

(PHP 5, PHP 7, PHP 8)

iconv_substrBir dizgenin bir alt dizgesini döndürür

Açıklama

iconv_substr(
    string $dizge,
    int $başlangıç,
    ?int $uzunluk = null,
    ?string $karküm = null
): string|false

dizge dizgesinden başlangıç konumu başlangıç ile belirtilen karakterden başlayan uzunluk karakterlik bir dizge döndürür.

Bağımsız Değişkenler

dizge

Özgün dizge.

başlangıç

başlangıç negatif bir değer değilse, çıkarılacak alt dizgenin başlangıç karakteri, özgün dizgenin ilk karakteri 0 olmak üzere başlangıç'ıncı karakter olur.

başlangıç negatif bir değer ise, çıkarılacak alt dizgenin ilk karakteri sondan sayılarak bulunur.

uzunluk

uzunluk pozitif bir değerse, dönen dizge en fazla uzunluk karakter içerir (özgün dizgenin uzunluğuna bağlı olarak).

uzunluk negatif bir değerse, özgün dizgenin başından itibaren başlangıçıncı karakterden başlayıp, özgün dizgenin sondan itibaren uzunluk'uncu karakterinde biten alt dizge döndürülür. başlangıç da negatifse, her iki değerin pozitif olduğu durumda uygulanan işlem bu kez özgün dizgenin sonundan başlanarak uygulanır.

karküm

karküm belirtilmezse veya null ise, dizge karakter kodlamasının iconv.internal_encoding yönergesinde belirtilen kodlama olduğu varsayılır.

başlangıç ve uzunluk bağımsız değişkenlerinde sayılanlar bayt değil dizgenin karakter kümesine göre birer karakterdir. İşlevin benzeri olan subrstr() işlevinde baytlar sayılır.

Dönen Değerler

Belirtilen dizge dizgesinin başlangıç ve uzunluk ile belirtilen parçasını döndürür.

Eğer dizge uzunluğu, başlangıç değerinden küçükse false, eşitse boş dizge döner.

Sürüm Bilgisi

Sürüm: Açıklama
8.0.0 karküm artık null olabiliyor.
7.0.11 dizge eğer başlangıç karakter uzunluktaysa boş dizge döner, evvelce false dönerdi.

Ayrıca Bakınız

  • substr() - Dizgenin bir kısmını döndürür
  • mb_substr() - Dizgenin bir alt dizgesini alır
  • mb_strcut() - Dizgenin başlangıcı ve uzunluğu belirtilen parçası ile döner

add a note

User Contributed Notes 2 notes

up
-1
doru87 at gmail dot com
14 years ago
just fyi, iconv_substr() unknown error (0) has been resolved in PHP 5.2

you can also try mb_substr() or just substr() when dealing with this issue. Unfortunately there is no way to fix it in versions prior to 5.2.

Regards,
Teodor Sandu
up
-7
qbolec at terra dot es
16 years ago
<?=
iconv_substr
("A",0,1);
?>
generates folowing error:
Notice: iconv_substr() [function.iconv-substr]: Unknown error (0) in [...]

while, <?= iconv_substr("AB",0,1) ?> and <?= iconv_substr("AB",0,2) ?>
work as expected.
To Top