DOMDocument::createDocumentFragment

(PHP 5, PHP 7, PHP 8)

DOMDocument::createDocumentFragmentYeni bir belge bölütü oluşturur

Açıklama

public DOMDocument::createDocumentFragment(): DOMDocumentFragment

Yeni bir DOMDocumentFragment nesnesi oluşturur. Bu düğüm, DomNode::append_child() gibi bir yöntemle belgeye yerleştirilmedikçe belgede gösterilmez.

Bağımsız Değişkenler

Bu işlevin bağımsız değişkeni yoktur.

Dönen Değerler

Yeni bir DOMDocumentFragment nesnesi döner.

Sürüm Bilgisi

Sürüm: Açıklama
8.1.0 Hata durumunda artık bir DomException yavrulanıyor. Evvelce false dönerdi.

Ayrıca Bakınız

add a note

User Contributed Notes 1 note

up
4
info at ensostudio dot ru
2 years ago
You can use fragments to set inner HTML:
<?php
$dom
= new DOMImplementation();
$document = $dom->createDocument(null, 'html', $dom->createDocumentType('html'));

$div = $document->appendChild($document->createElement('div', '<small>test</small> me'));
echo
$document->saveHTML($div);
// <div>&lt;small&gt;test&lt;/small&gt; me</div>

$div = $document->appendChild($document->createElement('div'));
$div->nodeValue = '<small>test</small> me';
echo
$document->saveHTML($div);
// <div>&lt;small&gt;test&lt;/small&gt; me</div>

$div = $document->appendChild($document->createElement('div'));
$divInner = $document->createDocumentFragment();
$divInner->appendXML('<small>test</small> me');
$div->appendChild($divInner);
echo
$document->saveHTML($div);
// <div><small>test</small> me</div>

?>
To Top