DOMDocument::loadHTMLFile

(PHP 5, PHP 7, PHP 8)

DOMDocument::loadHTMLFileHTML belgeyi bir dosyadan yükler

Açıklama

public DOMDocument::loadHTMLFile(string $dosya, int $seçenekler = 0): DOMDocument|bool

HTML belgeyi belirtilen dosyadan yükler. XML belge yüklemedeki gibi belgenin iyi biçemli olma gereği yoktur.

Bağımsız Değişkenler

dosya

HTML belgeyi içeren dosyanın yolu.

seçenekler

Libxml 2.6.0'dan beri, seçenekler bağımsız değişkeni ek Libxml bağımsız değişkenlerini belirtmek için kullanılabilmektedir.

Dönen Değerler

Başarı durumunda true, başarısızlık durumunda false döner. Duruk olarak çağrıldığı takdirde bir DOMDocument döndürür, başarısızlık durumunda false döner.

Hatalar/İstisnalar

dosya olarak boş bir dizge veya boş bir dosya aktarılırsa bir uyarı üretilir. Bu uyarıyı libxml üretmez ve libxml'in hata işlevleri ile elde edilemez.

PHP 8.0.0 öncesinde, bu yöntem statik olarak çağrılabilir, fakat bir E_DEPRECATED hatasına sebep olurdu. PHP 8.0.0 ve sonrasında ise statik olarak çağrıldığında bir Error istisnası yavrulanmaktadır.

Bozuk bir HTML sayfa başarıyla yüklense bile bu işlev hatalı bir imlenim ile karşılaştığında bir E_WARNING iletisi üretebilir. Böyle bir durumu atlatabilmek için libxml'in hata işleme işlevleri kullanılabilir.

Örnekler

Örnek 1 - Bir belge oluşturmak

<?php
$doc
= new DOMDocument();
$doc->loadHTMLFile("filename.html");
echo
$doc->saveHTML();
?>

Ayrıca Bakınız

add a note

User Contributed Notes 6 notes

up
12
onemanbanddan at gmail dot com
9 years ago
The options for surpressing errors and warnings will not work with this as they do for loadXML()
e.g.
<?php
$doc
->loadHTMLFile($file, LIBXML_NOWARNING | LIBXML_NOERROR);
?>
will not work.
you must use:
<?php
libxml_use_internal_errors
(true);
$doc->loadHTMLFile($file);
?>
and handle the exceptions as neccesarry.
up
2
Mark Omohundro, ajamyajax dot com
14 years ago
<?php
// try this html listing example for all nodes / includes a few getElementsByTagName options:

$file = $DOCUMENT_ROOT. "test.html";
$doc = new DOMDocument();
$doc->loadHTMLFile($file);

// example 1:
$elements = $doc->getElementsByTagName('*');
// example 2:
$elements = $doc->getElementsByTagName('html');
// example 3:
//$elements = $doc->getElementsByTagName('body');
// example 4:
//$elements = $doc->getElementsByTagName('table');
// example 5:
//$elements = $doc->getElementsByTagName('div');

if (!is_null($elements)) {
  foreach (
$elements as $element) {
    echo
"<br/>". $element->nodeName. ": ";

   
$nodes = $element->childNodes;
    foreach (
$nodes as $node) {
      echo
$node->nodeValue. "\n";
    }
  }
}
?>
up
-2
andy at carobert dot com
17 years ago
This puts the HTML into a DOM object which can be parsed by individual tags, attributes, etc..  Here is an example of getting all the 'href' attributes and corresponding node values out of the 'a' tag. Very cool....

<?php
$myhtml
= <<<EOF
<html>
<head>
<title>My Page</title>
</head>
<body>
<p><a href="/mypage1">Hello World!</a></p>
<p><a href="/mypage2">Another Hello World!</a></p>
</body>
</html>
EOF;

$doc = new DOMDocument();
$doc->loadHTML($myhtml);

$tags = $doc->getElementsByTagName('a');

foreach (
$tags as $tag) {
       echo
$tag->getAttribute('href').' | '.$tag->nodeValue."\n";
}
?>

This should output:

/mypage1 | Hello World!
/mypage2 | Another Hello World!
up
-6
qrworld.net
8 years ago
In this post http://softontherocks.blogspot.com/2014/11/descargar-el-contenido-de-una-url_11.html I found a simple way to get the content of a URL with DOMDocument, loadHTMLFile and saveHTML().

function getURLContent($url){
    $doc = new DOMDocument;
    $doc->preserveWhiteSpace = FALSE;
    @$doc->loadHTMLFile($url);
    return $doc->saveHTML();
}
up
-16
gzech at SPAMFILTER dot eso dot org
16 years ago
If you want to suppress output warnings from loadHTMLFile($url), put an @ sign in front. This even works in:
<?php
$load
= @$dom->loadHTMLFile($url);
?>
up
-19
bens at effortlessis dot com
17 years ago
Note that this function doesn't parse the individual tags WITHIN the html file - it's all loaded as a "black box", and you end up with an XML widget that comprises nothing but the complete chunk of HTML.

I was hoping it would function as a sort of HTML-validator/parser, but that doesn't seem to be the case.
To Top