International PHP Conference Berlin 2021

DOMDocument::schemaValidateSource

(PHP 5, PHP 7)

DOMDocument::schemaValidateSourceBelgeyi bir şema dizgesine göre doğrular

Açıklama

DOMDocument::schemaValidateSource ( string $şema ) : bool

Belgeyi belirtilen şema dizgesine göre doğrular.

Değiştirgeler

şema

Şemayı içeren dizge.

Dönen Değerler

Başarı durumunda true, başarısızlık durumunda false döner.

Ayrıca Bakınız

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top