PHPCon Poland 2024

DOMDocument::xinclude

(PHP 5, PHP 7, PHP 8)

DOMDocument::xincludeBir DOMDocument nesnesindeki XInclude dosyalarını belgeye dahil eder

Açıklama

public DOMDocument::xinclude(int $seçenekler = 0): int|false

Bir DOMDocument nesnesinde, » XIncludes mekanizması kullanılarak belgeye dahil edilen dosyaların içeriklerini yerlerine yerleştirir.

Bilginize:

libxml2'nin öğeleri otomatik olarak çözümlemesinden dolayı, eğer dahil edilen XML dosyanın kendine ekli bir DTD'si varsa bu yöntem beklenmedik sonuçlara yol açabilir.

Dikkat

Kayıtlı düğüm sınıflarının nesne kurucusu çağrılmaz.

Bağımsız Değişkenler

seçenekler

libxml seçenek sabitlerinin bitsel VEYAsı.

Dönen Değerler

Belgeye XIncludes ile dahil edilen dosyaların sayısı. İşlem başarısız olursa -1, dahil edilecek birşey yoksa false döner.

Örnekler

Örnek 1 - DOMDocument::xinclude() örneği

<?php

$xml
= <<<EOD
<?xml version="1.0" ?>
<chapter xmlns:xi="http://www.w3.org/2001/XInclude">
<title>Yabancı kitapları</title>
<para>
<xi:include href="kitap.xml">
<xi:fallback>
<error>xinclude: kitap.xml dosyasına rastlanmadı</error>
</xi:fallback>
</xi:include>
</para>
</chapter>
EOD;

$dom = new DOMDocument;

// çıktı göze hoş görünsün
$dom->preserveWhiteSpace = false;
$dom->formatOutput = true;

// yutarıdaki XML dizgeyi yükleyelim
$dom->loadXML($xml);

// dahil edilecek dosyaların içeriklerini alalım
$dom->xinclude();

echo
$dom->saveXML();

?>

Yukarıdaki örnek şuna benzer bir çıktı üretir:

<?xml version="1.0"?>
<chapter xmlns:xi="http://www.w3.org/2001/XInclude">
 <title>Yabancı kitaplar</title>
 <para>
  <row xml:base="/home/didou/book.xml">
    <entry>The Grapes of Wrath</entry>
    <entry>John Steinbeck</entry>
    <entry>en</entry>
    <entry>0140186409</entry>
   </row>
  <row xml:base="/home/didou/book.xml">
    <entry>The Pearl</entry>
    <entry>John Steinbeck</entry>
    <entry>en</entry>
    <entry>014017737X</entry>
   </row>
  <row xml:base="/home/didou/book.xml">
    <entry>Samarcande</entry>
    <entry>Amine Maalouf</entry>
    <entry>fr</entry>
    <entry>2253051209</entry>
   </row>
 </para>
</chapter>

add a note

User Contributed Notes 1 note

up
8
nicolas_rainardNOSPAM at yahoo dot fr
16 years ago
If you use the loadXML() method instead of the load() one (let's say, to process the XML string before loading and parsing it), you will have problems with xinclude(), because the parser will not know where to find the files to include.
Using chdir() before xinclude() will not help.

The solution is to set the documentURI property of the DOMDocument object accordingly to it's original filename, and everything will work fine !

<?php

$xml
= file_get_contents($file);
$xml = do_something_with($xml);

$doc = new DOMDocument;
$doc->documentURI = $file;
$doc->loadXML($xml);
$doc->xinclude();

?>
To Top