PHPCon Poland 2024

DOMDocument::relaxNGValidateSource

(PHP 5, PHP 7, PHP 8)

DOMDocument::relaxNGValidateSourceBelgeyi belirtilen RNG dizgesiyle doğrular

Açıklama

public DOMDocument::relaxNGValidateSource(string $rng): bool

Belirtilen RNG şemasına göre belgeye » relaxNG doğrulaması uygular.

Bağımsız Değişkenler

rng

RNG şemasını içeren dizge.

Dönen Değerler

Başarı durumunda true, başarısızlık durumunda false döner.

Ayrıca Bakınız

add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top