PHPCon Poland 2024

DOMDocument::normalizeDocument

(PHP 5, PHP 7, PHP 8)

DOMDocument::normalizeDocumentBelgeyi normalleştirir

Açıklama

public DOMDocument::normalizeDocument(): void

Bu yöntem, belgeyi önce kaydedip sonra yüklemişsiniz gibi, belgeyi "normal" biçime getirir.

Bağımsız Değişkenler

Bu işlevin bağımsız değişkeni yoktur.

Dönen Değerler

Hiçbir değer dönmez.

Ayrıca Bakınız

add a note

User Contributed Notes 1 note

up
0
lingasamy dot sakthivel at gmail dot com
9 years ago
You can use this in this way.

$doc = new DOMDocument('1.0', 'UTF-8');
$doc->loadHTML($content); // html content
$xpath = new DOMXPath($doc);
$doc->normalizeDocument();

Note that, you can use $doc->normalizeDocument(); at any point of time.
To Top