DOMDocument::relaxNGValidate

(PHP 5, PHP 7, PHP 8)

DOMDocument::relaxNGValidateBelgeyi belirtilen RNG dosyasıyla doğrular

Açıklama

public DOMDocument::relaxNGValidate(string $dosya): bool

Belirtilen RNG şemasına göre belgeye » relaxNG doğrulaması uygular.

Bağımsız Değişkenler

dosya

RNG dosyasının yolu.

Dönen Değerler

Başarı durumunda true, başarısızlık durumunda false döner.

Ayrıca Bakınız

add a note

User Contributed Notes 1 note

up
1
scarywound at gmail dot com
11 years ago
Keep in mind that this method can't handle schemas in compact syntax!
To Top