compact

(PHP 4, PHP 5, PHP 7)

compactDeğişkenlerle değerlerinden oluşan bir dizi oluşturur

Açıklama

compact ( mixed $değişken [, mixed $... ] ) : array

Değişkenlerle değerlerinden oluşan bir dizi oluşturur.

compact() işlevi, değişken ile belirtilen değişkenlerden ismi simge tablosunda yer alanları, değerleriyle birlikte çıktılayacağı diziye ekler; değişken isimleri anahtar olarak kullanılır. Özetle, extract() işlevinin yaptığının tersini yapar.

Tanımsız değişkenler basitçe atlanır.

Değiştirgeler

değişken

compact() işlevi bu değiştirgeden sınırsız sayıda kabul edebilir. Her değiştirge değişken ismini içeren bir dizge olabileceği gibi değişken isimlerinden oluşan bir dizi de olabilir. Değişken isimlerini içeren dizi, başka değişken dizileri içerebilir; böyle bir durumda dizi ardışık olarak işlenir.

Dönen Değerler

Belirtilen değişkenlerin tanımlı olanlarını içeren bir dizi ile döner.

Örnekler

Örnek 1 - compact() örneği

<?php
$il  
"Antalya";
$ilçe "Alanya";
$olay "UYARI";

$idari_bölümler = array("il""ilçe");

$sonuç compact("olay""hiçbir_şey"$idari_bölümler);
print_r($sonuç);
?>

Yukarıdaki örneğin çıktısı:

Array
(
    [olay] => UYARI
    [il] => Antalya
    [ilçe] => Alanya
)

Notlar

Bilginize:

Değişken değişkenler işlevlerin içinde PHP'nin süper küresel dizileri ile kullanılamayacağından süper küresel diziler compact() işlevine değiştirge olarak aktarılamaz.

Ayrıca Bakınız

  • extract() - Bir dizideki değişkenleri simge tablosuna dahil eder

add a note add a note

User Contributed Notes 3 notes

up
141
M Spreij
12 years ago
Can also handy for debugging, to quickly show a bunch of variables and their values:

<?php
print_r
(compact(explode(' ', 'count acw cols coldepth')));
?>

gives

Array
(
    [count] => 70
    [acw] => 9
    [cols] => 7
    [coldepth] => 10
)
up
31
Robc
8 years ago
The description says that compact is the opposite of extract() but it is important to understand that it does not completely reverse extract().  In particluar compact() does not unset() the argument variables given to it (and that extract() may have created).  If you want the individual variables to be unset after they are combined into an array then you have to do that yourself.
up
22
jmarkmurph at yahoo dot com
3 years ago
So compact('var1', 'var2') is the same as saying array('var1' => $var1, 'var2' => $var2) as long as $var1 and $var2 are set.
To Top