CascadiaPHP 2024

array_udiff_uassoc

(PHP 5, PHP 7, PHP 8)

array_udiff_uassocVeri ve indis karşılaştırması için bir geriçağırım işlevi kullanarak diziler arasındaki farkı indislerine de bakarak bulur

Açıklama

array_udiff_uassoc(
    array $dizi,
    array ...$diziler,
    callable $değer_karş_işlevi,
    callable $anh_karş_işlevi
): array

Veri ve indis karşılaştırması için bir geriçağırım işlevi kullanarak diziler arasındaki farkı indislerine de bakarak bulur.

Karşılaştırmada array_diff() ve array_udiff() işlevlerinden farklı olarak anahtarlar kullanılır.

Bağımsız Değişkenler

dizi

İlk dizi.

diziler

Karşılaştırılacak diziler.

değer_karş_işlevi

Karşılaştırma işlevinin, ilk bileşeninin ikinci bileşenden küçük, eşit veya büyük olması durumunda sıfırdan küçük, eşit veya büyük bir tamsayı döndürmesi gerekir.

callback(mixed $a, mixed $b): int
Dikkat

Karşılaştırma işlevinden float gibi tamsayı olmayan değerlerin döndürülmesi, geri çağırım işlevinin dönüş değerinin dahili olarak int türüne dönüştürülmesiyle sonuçlanır. Bu nedenle 0.99 ve 0.1 gibi değerlerin her ikisi de 0 tamsayı değerine dönüştürüp bunlar eşit değerler olarak karşılaştırılacaktır.

Dikkat

Sıralama geri çağrısı, başlangıçta sağlandıkları sıraya bakılmaksızın, herhangi bir dizideki herhangi bir değeri herhangi bir sırada işlemelidir. Bunun nedeni, her bir dizinin diğer dizilerle karşılaştırılmadan önce ilk olarak sıralanmasıdır. Örneğin:

<?php
$arrayA
= ["string", 1];
$arrayB = [["value" => 1]];

// $item1 ve $item2 "string", 1 veya [“value” => 1] seçeneklerinden herhangi biri olabilir
$compareFunc = static function ($item1, $item2) {
$value1 = is_string($item1) ? strlen($item1) : (is_array($item1) ? $item1["value"] : $item1);
$value2 = is_string($item2) ? strlen($item2) : (is_array($item2) ? $item2["value"] : $item2);
return
$value1 <=> $value2;
};
?>

anh_karş_işlevi

Anahtarları (indisleri) ayrıca karşılaştırmak için bu işlev kullanılır. Anahtarları karşılaştırmak için dahili bir işlev kullanan array_udiff_assoc() işlevinden farklı olarak bu işlev kullanıcı tanımlı bir işlev kullanır.

Dönen Değerler

Diğer bağımsız değişkenlerin hiçbirinde mevcut olmayan tüm dizi değerlerini içeren bir dizi ile döner.

Örnekler

Örnek 1 - array_udiff_uassoc() örneği

<?php
class cr {
private
$priv_member;
function
__construct($val)
{
$this->priv_member = $val;
}

static function
comp_func_cr($a, $b)
{
if (
$a->priv_member === $b->priv_member) return 0;
return (
$a->priv_member > $b->priv_member)? 1:-1;
}

static function
comp_func_key($a, $b)
{
if (
$a === $b) return 0;
return (
$a > $b)? 1:-1;
}
}
$a = array("0.1" => new cr(9), "0.5" => new cr(12), 0 => new cr(23),
1 => new cr(4), 2 => new cr(-15),);
$b = array("0.2" => new cr(9), "0.5" => new cr(22), 0 => new cr(3),
1 => new cr(4), 2 => new cr(-15),);

$result = array_udiff_uassoc($a, $b, array("cr", "comp_func_cr"),
array(
"cr", "comp_func_key"));
print_r($result);
?>

Yukarıdaki örneğin çıktısı:

Array
(
  [0.1] => cr Object
    (
      [priv_member:private] => 9
    )

  [0.5] => cr Object
    (
      [priv_member:private] => 12
    )

  [0] => cr Object
    (
      [priv_member:private] => 23
    )
)

Yukarıdaki örnekte gördüğünüz gibi "1" => new cr(4) çifti her iki dizide de mevcut olduğundan çıktıda gözükmemektedir. 2 geriçağırım işlevi belirtmeyi unutmayın.

Notlar

Bilginize: Bu işlevin bir n boyutlu dizinin tek bir boyutunu ele alacağına dikkat ediniz. Şüphesiz daha fazla sayıda boyutun hesaba katılmasını, örneğin array_udiff_uassoc($dizi1[0], $dizi2[0], "veri_karş_işlevi", "anh_karş_işlevi"); gibi bir kullanımla sağlayabilirsiniz.

Ayrıca Bakınız

 • array_diff() - Dizilerin farkını hesaplar
 • array_diff_assoc() - Dizilerin farkını hesaplarken ek olarak indisleri de karşılaştırır
 • array_udiff() - Veri karşılaştırması için bir geriçağırım işlevi kullanarak diziler arasındaki farkı bulur
 • array_udiff_assoc() - Veri karşılaştırması için bir geriçağırım işlevi kullanarak diziler arasındaki farkı indislerine de bakarak bulur
 • array_intersect() - Dizilerin kesişimini hesaplar
 • array_intersect_assoc() - Dizilerin kesişimini hesaplarken ek olarak indisleri de karşılaştırır
 • array_uintersect() - Veriyi bir geriçağırım işleviyle karşılaştırarak dizilerin kesişimini hesaplar
 • array_uintersect_assoc() - Veriyi bir geriçağırım işleviyle karşılaştırarak dizilerin kesişimini hesaplarken ek olarak indislere de bakar
 • array_uintersect_uassoc() - Değerleri ve indisleri farklı geriçağırım işlevleriyle karşılaştırarak dizilerin kesişimini hesaplarken ek olarak indislere de bakar

add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top