array_udiff_uassoc

(PHP 5, PHP 7, PHP 8)

array_udiff_uassocVeri ve indis karşılaştırması için bir geriçağırım işlevi kullanarak diziler arasındaki farkı indislerine de bakarak bulur

Açıklama

array_udiff_uassoc(
    array $dizi,
    array ...$diziler,
    callable $değer_karş_işlevi,
    callable $anh_karş_işlevi
): array

Veri ve indis karşılaştırması için bir geriçağırım işlevi kullanarak diziler arasındaki farkı indislerine de bakarak bulur.

Karşılaştırmada array_diff() ve array_udiff() işlevlerinden farklı olarak anahtarlar kullanılır.

Bağımsız Değişkenler

dizi

İlk dizi.

diziler

Karşılaştırılacak diziler.

değer_karş_işlevi

Karşılaştırma işlevinin, ilk bileşeninin ikinci bileşenden küçük, eşit veya büyük olması durumunda sıfırdan küçük, eşit veya büyük bir tamsayı döndürmesi gerekir.

callback(mixed $a, mixed $b): int
anh_karş_işlevi

Anahtarları (indisleri) ayrıca karşılaştırmak için bu işlev kullanılır. Anahtarları karşılaştırmak için dahili bir işlev kullanan array_udiff_assoc() işlevinden farklı olarak bu işlev kullanıcı tanımlı bir işlev kullanır.

Dönen Değerler

Diğer bağımsız değişkenlerin hiçbirinde mevcut olmayan tüm dizi değerlerini içeren bir dizi ile döner.

Örnekler

Örnek 1 - array_udiff_uassoc() örneği

<?php
class cr {
private
$priv_member;
function
__construct($val)
{
$this->priv_member = $val;
}

static function
comp_func_cr($a, $b)
{
if (
$a->priv_member === $b->priv_member) return 0;
return (
$a->priv_member > $b->priv_member)? 1:-1;
}

static function
comp_func_key($a, $b)
{
if (
$a === $b) return 0;
return (
$a > $b)? 1:-1;
}
}
$a = array("0.1" => new cr(9), "0.5" => new cr(12), 0 => new cr(23),
1 => new cr(4), 2 => new cr(-15),);
$b = array("0.2" => new cr(9), "0.5" => new cr(22), 0 => new cr(3),
1 => new cr(4), 2 => new cr(-15),);

$result = array_udiff_uassoc($a, $b, array("cr", "comp_func_cr"),
array(
"cr", "comp_func_key"));
print_r($result);
?>

Yukarıdaki örneğin çıktısı:

Array
(
  [0.1] => cr Object
    (
      [priv_member:private] => 9
    )

  [0.5] => cr Object
    (
      [priv_member:private] => 12
    )

  [0] => cr Object
    (
      [priv_member:private] => 23
    )
)

Yukarıdaki örnekte gördüğünüz gibi "1" => new cr(4) çifti her iki dizide de mevcut olduğundan çıktıda gözükmemektedir. 2 geriçağırım işlevi belirtmeyi unutmayın.

Notlar

Bilginize: Bu işlevin bir n boyutlu dizinin tek bir boyutunu ele alacağına dikkat ediniz. Şüphesiz daha fazla sayıda boyutun hesaba katılmasını, örneğin array_udiff_uassoc($dizi1[0], $dizi2[0], "veri_karş_işlevi", "anh_karş_işlevi"); gibi bir kullanımla sağlayabilirsiniz.

Ayrıca Bakınız

 • array_diff() - Dizilerin farkını hesaplar
 • array_diff_assoc() - Dizilerin farkını hesaplarken ek olarak indisleri de karşılaştırır
 • array_udiff() - Veri karşılaştırması için bir geriçağırım işlevi kullanarak diziler arasındaki farkı bulur
 • array_udiff_assoc() - Veri karşılaştırması için bir geriçağırım işlevi kullanarak diziler arasındaki farkı indislerine de bakarak bulur
 • array_intersect() - Dizilerin kesişimini hesaplar
 • array_intersect_assoc() - Dizilerin kesişimini hesaplarken ek olarak indisleri de karşılaştırır
 • array_uintersect() - Veriyi bir geriçağırım işleviyle karşılaştırarak dizilerin kesişimini hesaplar
 • array_uintersect_assoc() - Veriyi bir geriçağırım işleviyle karşılaştırarak dizilerin kesişimini hesaplarken ek olarak indislere de bakar
 • array_uintersect_uassoc() - Değerleri ve indisleri farklı geriçağırım işlevleriyle karşılaştırarak dizilerin kesişimini hesaplarken ek olarak indislere de bakar

add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top