array_uintersect

(PHP 5, PHP 7, PHP 8)

array_uintersectVeriyi bir geriçağırım işleviyle karşılaştırarak dizilerin kesişimini hesaplar

Açıklama

array_uintersect(array $dizi, array ...$diziler, callable $değer_karş_işlevi): array

Veriyi bir geriçağırım işleviyle karşılaştırarak dizilerin kesişimini hesaplar.

Bağımsız Değişkenler

dizi

İlk dizi.

diziler

Karşılaştırılacak diziler.

değer_karş_işlevi

Karşılaştırma işlevinin, ilk bileşeninin ikinci bileşenden küçük, eşit veya büyük olması durumunda sıfırdan küçük, eşit veya büyük bir tamsayı döndürmesi gerekir.

callback(mixed $a, mixed $b): int
Dikkat

Karşılaştırma işlevinden float gibi tamsayı olmayan değerlerin döndürülmesi, geri çağırım işlevinin dönüş değerinin dahili olarak int türüne dönüştürülmesiyle sonuçlanır. Bu nedenle 0.99 ve 0.1 gibi değerlerin her ikisi de 0 tamsayı değerine dönüştürüp bunlar eşit değerler olarak karşılaştırılacaktır.

Dikkat

Sıralama geri çağrısı, başlangıçta sağlandıkları sıraya bakılmaksızın, herhangi bir dizideki herhangi bir değeri herhangi bir sırada işlemelidir. Bunun nedeni, her bir dizinin diğer dizilerle karşılaştırılmadan önce ilk olarak sıralanmasıdır. Örneğin:

<?php
$arrayA
= ["string", 1];
$arrayB = [["value" => 1]];

// $item1 ve $item2 "string", 1 veya [“value” => 1] seçeneklerinden herhangi biri olabilir
$compareFunc = static function ($item1, $item2) {
$value1 = is_string($item1) ? strlen($item1) : (is_array($item1) ? $item1["value"] : $item1);
$value2 = is_string($item2) ? strlen($item2) : (is_array($item2) ? $item2["value"] : $item2);
return
$value1 <=> $value2;
};
?>

Dönen Değerler

Tüm dizilerdeki ortak değerleri içeren bir dizi döndürür.

Örnekler

Örnek 1 - array_uintersect() örneği

<?php
$dizi1
= array("a" => "mor", "b" => "sarı", "c" => "mavi", "kırmızı");
$dizi2 = array("a" => "MOR", "B" => "sarı", "yeşil", "kırmızı");

print_r(array_uintersect($dizi1, $dizi2, "strcasecmp"));
?>

Yukarıdaki örneğin çıktısı:

Array
(
    [a] => mor
    [b] => sarı
    [0] => kırmızı
)

Ayrıca Bakınız

  • array_intersect() - Dizilerin kesişimini hesaplar
  • array_intersect_assoc() - Dizilerin kesişimini hesaplarken ek olarak indisleri de karşılaştırır
  • array_uintersect_assoc() - Veriyi bir geriçağırım işleviyle karşılaştırarak dizilerin kesişimini hesaplarken ek olarak indislere de bakar
  • array_uintersect_uassoc() - Değerleri ve indisleri farklı geriçağırım işlevleriyle karşılaştırarak dizilerin kesişimini hesaplarken ek olarak indislere de bakar

add a note

User Contributed Notes 4 notes

up
17
Nate at RuggFamily dot com
17 years ago
I want to stress that in the user function, you do need to return either a 1 or a -1 properly; you cannot simply return 0 if the results are equal and 1 if they are not.

The following code is incorrect:

<?php
function myfunction($v1,$v2)
{
if (
$v1===$v2)
{
return
0;
}
return
1;
}

$a1=array(1, 2, 4);
$a2=array(1, 3, 4);
print_r(array_uintersect($a1,$a2,"myfunction"));
?>

This code is correct:

<?php
function myfunction($v1,$v2)
{
if (
$v1===$v2)
{
return
0;
}
if (
$v1 > $v2) return 1;
return -
1;
}
$a1=array(1, 2, 4);
$a2=array(1, 3, 4);
print_r(array_uintersect($a1,$a2,"myfunction"));
?>
up
5
Ryan C
2 years ago
If you're rolling your own comparison function, keep in mind that the spaceship operator (i.e. <=>) can be your best friend. It's been around since PHP7. https://www.php.net/manual/en/language.operators.comparison.php

So, for instance, instead of a clunky function like:

<?php
function myFunction($v1, $v2) {
if (
$v1 === $v2) {
return
0;
}
if (
$v1 > $v2) return 1;
return -
1;
}
?>

You can simplify it to:

<?php
function myFunction($v1, $v2) {
return
$v1 <=> $v2;
}
?>
up
3
rob dot c dot ruiz at gmail dot com
5 years ago
When trying to do a case insensitive comparison between arrays of words, the strcasecmp function works very nicely with this one like so:

$arr1 = array('blue', 'green', 'red');

$arr2 = array('BLUE', 'Purple', 'Red');

$loose_matches = array_uintersect($arr1, $arr2, 'strcasecmp');

print_r($loose_matches) // array('blue', 'red');
up
3
Hayley Watson
6 years ago
As for the other "compare function" callbacks, the return value from the callback function doesn't need to be -1, 0, or 1.

cmp($a,$b) just needs to be <0, =0, or >0 depending on whether $a<$b, $a=$b, or $a>$b.
To Top