Laracon EU Online 2021

array_uintersect

(PHP 5, PHP 7)

array_uintersectVeriyi bir geriçağırım işleviyle karşılaştırarak dizilerin kesişimini hesaplar

Açıklama

array_uintersect ( array $dizi1 , array $dizi2 [, array $ ... ], callback $işlev ) : array

Veriyi bir geriçağırım işleviyle karşılaştırarak dizilerin kesişimini hesaplar.

Değiştirgeler

dizi1

İlk dizi.

dizi2

İkinci dizi.

işlev

Karşılaştırma için geriçağırım işlevi.

Karşılaştırma için kullanıcı tarafından sağlanan bir geriçağırım işlevi kullanılır. İşlev, ilk değiştirgenin ikinciden büyük, küçük veya ikinciye eşit olması durumlarında sırayla sıfırdan büyük, küçük bir değer veya sıfır döndürmelidir.

Dönen Değerler

Tüm değiştirgeleri ifade etmek üzere dizi1'in tüm değerlerini içeren bir dizi ile döner.

Örnekler

Örnek 1 - array_uintersect() örneği

<?php
$dizi1 
= array("a" => "mor""b" => "sarı""c" => "mavi""kırmızı");
$dizi2 = array("a" => "MOR""B" => "sarı""yeşil""kırmızı");

print_r(array_uintersect($dizi1$dizi2"strcasecmp"));
?>

Yukarıdaki örneğin çıktısı:

Array
(
    [a] => mor
    [b] => sarı
    [0] => kırmızı
)

Ayrıca Bakınız

  • array_intersect() - Dizilerin kesişimini hesaplar
  • array_intersect_assoc() - Dizilerin kesişimini hesaplarken ek olarak indisleri de karşılaştırır
  • array_uintersect_assoc() - Veriyi bir geriçağırım işleviyle karşılaştırarak dizilerin kesişimini hesaplarken ek olarak indislere de bakar
  • array_uintersect_uassoc() - Veriyi ve indisleri bir geriçağırım işleviyle karşılaştırarak dizilerin kesişimini hesaplarken ek olarak indislere de bakar

add a note add a note

User Contributed Notes 3 notes

up
10
Nate at RuggFamily dot com
13 years ago
I want to stress that in the user function, you do need to return either a 1 or a -1 properly; you cannot simply return 0 if the results are equal and 1 if they are not. 

The following code is incorrect:

<?php
function myfunction($v1,$v2)
{
if (
$v1===$v2)
    {
    return
0;
    }
return
1;
}

$a1=array(1, 2, 4);
$a2=array(1, 3, 4);
print_r(array_uintersect($a1,$a2,"myfunction"));
?>

This code is correct:

<?php
function myfunction($v1,$v2)
{
if (
$v1===$v2)
    {
    return
0;
    }
if (
$v1 > $v2) return 1;
return -
1;
}
$a1=array(1, 2, 4);
$a2=array(1, 3, 4);
print_r(array_uintersect($a1,$a2,"myfunction"));
?>
up
1
rob dot c dot ruiz at gmail dot com
2 years ago
When trying to do a case insensitive comparison between arrays of words, the strcasecmp function works very nicely with this one like so:

$arr1 = array('blue', 'green', 'red');

$arr2 = array('BLUE', 'Purple', 'Red');

$loose_matches = array_uintersect($arr1, $arr2, 'strcasecmp');

print_r($loose_matches) // array('blue', 'red');
up
1
Hayley Watson
2 years ago
As for the other "compare function" callbacks, the return value from the callback function doesn't need to be -1, 0, or 1.

cmp($a,$b) just needs to be <0, =0, or >0 depending on whether $a<$b, $a=$b, or $a>$b.
To Top