CascadiaPHP 2024

Phar::addFile

(PHP 5 >= 5.3.0, PHP 7, PHP 8, PECL phar >= 2.0.0)

Phar::addFileAdd a file from the filesystem to the phar archive

Açıklama

public Phar::addFile(string $filename, ?string $localName = null): void

Bilginize:

Phar nesneleri ile çalışmak için, bu yöntem phar.readonly php.ini yönergesine 0 atanmış olmasını gerektirir. Aksi takdirde bir PharException istisnası oluşur.

With this method, any file or URL can be added to the phar archive. If the optional second parameter localName is a string, the file will be stored in the archive with that name, otherwise the file parameter is used as the path to store within the archive. URLs must have a localname or an exception is thrown. This method is similar to ZipArchive::addFile().

Bağımsız Değişkenler

filename

Full or relative path to a file on disk to be added to the phar archive.

localName

Path that the file will be stored in the archive.

Dönen Değerler

no return value, exception is thrown on failure.

Sürüm Bilgisi

Sürüm: Açıklama
8.0.0 localName is now nullable.

Örnekler

Örnek 1 A Phar::addFile() example

<?php
try {
$a = new Phar('/path/to/phar.phar');

$a->addFile('/full/path/to/file');
// demonstrates how this file is stored
$b = $a['full/path/to/file']->getContent();

$a->addFile('/full/path/to/file', 'my/file.txt');
$c = $a['my/file.txt']->getContent();

// demonstrate URL usage
$a->addFile('http://www.example.com', 'example.html');
} catch (
Exception $e) {
// handle errors here
}
?>

Notlar

Bilginize: Phar::addFile(), Phar::addFromString() ve Phar::offsetSet() her çağrıldıklarında yeni bir phar arşivi kaydeder. Başarım önemliyse, yerlerine Phar::buildFromDirectory() veya Phar::buildFromIterator() kullanılmalıdır.

Ayrıca Bakınız

add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top