CascadiaPHP 2024

Phar::setDefaultStub

(PHP 5 >= 5.3.0, PHP 7, PHP 8, PECL phar >= 2.0.0)

Phar::setDefaultStubUsed to set the PHP loader or bootstrap stub of a Phar archive to the default loader

Açıklama

public Phar::setDefaultStub(?string $index = null, ?string $webIndex = null): bool

Bilginize:

Phar nesneleri ile çalışmak için, bu yöntem phar.readonly php.ini yönergesine 0 atanmış olmasını gerektirir. Aksi takdirde bir PharException istisnası oluşur.

This method is a convenience method that combines the functionality of Phar::createDefaultStub() and Phar::setStub().

Bağımsız Değişkenler

index

Relative path within the phar archive to run if accessed on the command-line

webIndex

Relative path within the phar archive to run if accessed through a web browser

Dönen Değerler

Başarı durumunda true, başarısızlık durumunda false döner.

Hatalar/İstisnalar

UnexpectedValueException is thrown if phar.readonly is enabled in php.ini. PharException is thrown if any problems are encountered flushing changes to disk.

Sürüm Bilgisi

Sürüm: Açıklama
8.0.0 webIndex is nullable now.

Örnekler

Örnek 1 A Phar::setDefaultStub() example

<?php
try {
$phar = new Phar('myphar.phar');
$phar->setDefaultStub('cli.php', 'web/index.php');
// this is the same as:
// $phar->setStub($phar->createDefaultStub('cli.php', 'web/index.php'));
} catch (Exception $e) {
// handle errors
}
?>

Ayrıca Bakınız

add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top