Phar::isCompressed

(PHP 5 >= 5.3.0, PHP 7, PHP 8, PECL phar >= 2.0.0)

Phar::isCompressedReturns Phar::GZ or PHAR::BZ2 if the entire phar archive is compressed (.tar.gz/tar.bz and so on)

Açıklama

public Phar::isCompressed(): int|false

Bilginize:

Phar nesneleri ile çalışmak için, bu yöntem phar.readonly php.ini yönergesine 0 atanmış olmasını gerektirir. Aksi takdirde bir PharException istisnası oluşur.

Returns Phar::GZ or PHAR::BZ2 if the entire phar archive is compressed (.tar.gz/tar.bz and so on). Zip-based phar archives cannot be compressed as a file, and so this method will always return false if a zip-based phar archive is queried.

Bağımsız Değişkenler

No parameters.

Dönen Değerler

Phar::GZ, Phar::BZ2 or false.

Örnekler

Örnek 1 A Phar::isCompressed() example

<?php
try {
$phar1 = new Phar('myphar.zip.phar');
var_dump($phar1->isCompressed());
$phar2 = new Phar('myuncompressed.tar.phar');
var_dump($phar2->isCompressed());
$phar2->compress(Phar::GZ);
var_dump($phar2->isCompressed() == Phar::GZ);
} catch (
Exception $e) {
}
?>

Yukarıdaki örneğin çıktısı:

bool(false)
bool(false)
bool(true)

Ayrıca Bakınız

add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top