PHP 8.1.24 Released!

IntlBreakIterator::setText

(PHP 5 >= 5.5.0, PHP 7, PHP 8)

IntlBreakIterator::setTextSet the text being scanned

Açıklama

public IntlBreakIterator::setText(string $text): ?bool

Uyarı

Bu işlev hala belgelendirilmemiştir; sadece bağımsız değişken listesi mevcuttur.

Bağımsız Değişkenler

text

Dönen Değerler

add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top