SymfonyCon Disneyland Paris 2022

IntlBreakIterator::__construct

(PHP 5 >= 5.5.0, PHP 7, PHP 8)

IntlBreakIterator::__constructPrivate constructor for disallowing instantiation

Açıklama

private IntlBreakIterator::__construct()

Uyarı

Bu işlev hala belgelendirilmemiştir; sadece değiştirge listesi mevcuttur.

Değiştirgeler

Bu işlevin değiştirgesi yoktur.

Dönen Değerler

add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top