IntlBreakIterator::getErrorMessage

intl_get_error_message

(PHP 5 >= 5.5.0, PHP 7, PHP 8)

IntlBreakIterator::getErrorMessage -- intl_get_error_messageGet last error message on the object

Açıklama

Nesne yönelimli kullanım (method):

public IntlBreakIterator::getErrorMessage(): string

Yordamsal kullanım:

Uyarı

Bu işlev hala belgelendirilmemiştir; sadece bağımsız değişken listesi mevcuttur.

Bağımsız Değişkenler

Bu işlevin bağımsız değişkeni yoktur.

Dönen Değerler

add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top