Statement on glibc/iconv Vulnerability

IntlBreakIterator::getLocale

(PHP 5 >= 5.5.0, PHP 7, PHP 8)

IntlBreakIterator::getLocaleGet the locale associated with the object

Açıklama

public IntlBreakIterator::getLocale(int $type): string|false

Uyarı

Bu işlev hala belgelendirilmemiştir; sadece bağımsız değişken listesi mevcuttur.

Bağımsız Değişkenler

type

Dönen Değerler

add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top