SymfonyCon Disneyland Paris 2022

IntlBreakIterator::createTitleInstance

(PHP 5 >= 5.5.0, PHP 7, PHP 8)

IntlBreakIterator::createTitleInstanceCreate break iterator for title-casing breaks

Açıklama

public static IntlBreakIterator::createTitleInstance(?string $locale = null): ?IntlBreakIterator

Uyarı

Bu işlev hala belgelendirilmemiştir; sadece değiştirge listesi mevcuttur.

Değiştirgeler

locale

Dönen Değerler

add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top