PHPCon Poland 2024

IntlBreakIterator::createCharacterInstance

(PHP 5 >= 5.5.0, PHP 7, PHP 8)

IntlBreakIterator::createCharacterInstance Create break iterator for boundaries of combining character sequences

Açıklama

public static IntlBreakIterator::createCharacterInstance(?string $locale = null): ?IntlBreakIterator

Uyarı

Bu işlev hala belgelendirilmemiştir; sadece bağımsız değişken listesi mevcuttur.

Bağımsız Değişkenler

locale

Dönen Değerler

add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top