IntlBreakIterator::following

(PHP 5 >= 5.5.0, PHP 7, PHP 8)

IntlBreakIterator::following Advance the iterator to the first boundary following specified offset

Açıklama

public IntlBreakIterator::following(int $offset): int

Uyarı

Bu işlev hala belgelendirilmemiştir; sadece bağımsız değişken listesi mevcuttur.

Bağımsız Değişkenler

offset

Dönen Değerler

add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top