PHP 8.4.0 Alpha 2 available for testing

IntlBreakIterator::current

(PHP 5 >= 5.5.0, PHP 7, PHP 8)

IntlBreakIterator::currentGet index of current position

Açıklama

public IntlBreakIterator::current(): int

Uyarı

Bu işlev hala belgelendirilmemiştir; sadece bağımsız değişken listesi mevcuttur.

Bağımsız Değişkenler

Bu işlevin bağımsız değişkeni yoktur.

Dönen Değerler

add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top