ZipArchive::addFromString

(PHP 5 >= 5.2.0, PHP 7, PHP 8, PECL zip >= 1.1.0)

ZipArchive::addFromStringİsmi ve içeriği belirtilen dosyayı arşive ekler

Açıklama

public ZipArchive::addFromString(string $isim, string $içerik, int $seçenekler = ZipArchive::FL_OVERWRITE): bool

İsmi ve içeriği belirtilen dosyayı arşive ekler.

Bilginize: Taşınabilirliği arttırmak için ZIP dosya isimlerinde dizin ayracı olarak bölü çizgilerini (/) kullanın.

Bağımsız Değişkenler

isim

Oluşturulacak girdinin ismi.

içerik

Oluşturulacak girdinin içeriği. İkil olarak güvenli kipte yazılır.

seçenekler

ZipArchive::FL_OVERWRITE, ZipArchive::FL_ENC_GUESS, ZipArchive::FL_ENC_UTF_8, ZipArchive::FL_ENC_CP437 sabitlerinin bit maskesi. Bu sabitlerin davranışı ZIP sabitleri sayfasında açıklanmıştır.

Dönen Değerler

Başarı durumunda true, başarısızlık durumunda false döner.

Sürüm Bilgisi

Sürüm: Açıklama
8.0.0 / 1.18.0 seçenekler eklendi.

Örnekler

Örnek 1 - Arşive yeni bir girdi eklemek

<?php
$zip
= new ZipArchive;
$res = $zip->open('test.zip', ZipArchive::CREATE);
if (
$res === TRUE) {
$zip->addFromString('test.txt', 'Bu dizge dosyanın içeriğidir.'');
$zip->close();
echo '
Tamam';
} else {
echo '
olmadı';
}
?>

Örnek 2 - Bir dosyayı arşivdeki bir dizine eklemek

<?php
$zip
= new ZipArchive;
if (
$zip->open('test.zip') === TRUE) {
$zip->addFromString('dir/test.txt', 'Bu dizge dosyanın içeriğidir.'');
$zip->close();
echo '
Tamam';
} else {
echo '
olmadı';
}
?>
add a note

User Contributed Notes 7 notes

up
10
Jacques Chester
17 years ago
Note that this function overwrites existing files of the same name.
up
6
tahazit dot co dot il at gmail dot com
9 years ago
On PHP >5.4, This function will usually create any subfolders inside the ZIP archive.
For instance:

$zip->addFromString ( 'path/to/file.txt' , $data );

will create the folders "path/", and "path/to/" in addition to placing the newly created file "file.txt" in "path/to/" folder.
up
7
gbti at ukr dot net
15 years ago
if you try:

<?php
$zip
->open("file", ZipArchive::CREATE);
$zip->addFromString("russian_letters/options.xml");
?>

wrong directory will be created.

if you try:

<?php
$zip
->addEmptyDir("russian_letters");
?>

All be fine.
up
5
xslidian at lidian dot info
11 years ago
Although numFiles will change after overwriting a file, it will be back normal when you ZipArchive::close() and open() it again.
NULL indexes don't persist either. Only the new order is kept. So feel free to overwrite.

Here overwriting works the same as deleting and adding. So it's not necessary to ZipArchive::deleteName() first.
up
3
hossam6 at gmail dot com
3 years ago
in case your string contain Arabic char, ZipArchive::addFromString will show it in wrong format char.
in this case you have to change your string coding from Unicode to Windows-1256 code

$filetxt = iconv('utf-8','CP1256',$filetxt);
$zip = new ZipArchive;
$zipFName = "Tmp.zip";
if ($zip->open($zipFName, ZipArchive::CREATE) === TRUE)
{
$zip->addFromString($fileName . '.csv', $filetxt);
$zip->close();
}
up
2
calebcjh
14 years ago
Although this function displaces files of the same name, in actual fact, the original file is blanked and a new entry is added. The numFiles property is incremented.

Example:

File 1: foo
File 2: bar

$zip->addFromString('foo', 'new foo');

File 1:
File 2: bar
File 3: foo
up
1
Jon at 9072997 dot com (yes that is real)
2 years ago
ZipArchive::FL_ENC_GUESS, ZipArchive::FL_ENC_UTF_8, and ZipArchive::FL_ENC_CP437 affect the $name parameter, not $content
To Top