CascadiaPHP 2024

ZipArchive::statName

(PHP 5 >= 5.2.0, PHP 7, PHP 8, PECL zip >= 1.5.0)

ZipArchive::statNameİsmi belirtilen girdiyle ilgili bilgileri döndürür

Açıklama

public ZipArchive::statName(string $isim, int $seçenekler = 0): array|false

İsmi belirtilen girdiyle ilgili bilgileri döndürür.

Bağımsız Değişkenler

isim

Girdi ismi.

seçenekler

İsmin nasıl aranacağı aşağıdaki sabitlerden oluşan bir bit maskesi olarak belirtilir. Ayrıca, değişiklikleri yoksayarak arşivin özgün dosyası hakkında bilgi edinmek için ZipArchive::FL_UNCHANGED sabiti de bit maskesine dahil edilebilir. Sabitlerin açıklamaları Öntanımlı Sabitler sayfasında bulunabilir.

Dönen Değerler

Başarısızlık durumunda false aksi takdirde girdi ile ilgili ayrıntıları içeren bir dizi döner.

Örnekler

Örnek 1 - Bir girdiyle ilgili bilgilerin dökümü

<?php
$zip
= new ZipArchive;
$res = $zip->open('test.zip');
if (
$res === TRUE) {
print_r($zip->statName('foobar/baz'));
$zip->close();
} else {
echo
'Başarısız. Çıkış kodu:' . $res;
}
?>

Yukarıdaki örnek şuna benzer bir çıktı üretir:

Array
(
  [name] => foobar/baz
  [index] => 3
  [crc] => 499465816
  [size] => 27
  [mtime] => 1123164748
  [comp_size] => 24
  [comp_method] => 8
)
add a note

User Contributed Notes 1 note

up
-1
Stewart Rice
14 years ago
Since a Unix Timestamp is measured in seconds, not milliseconds, I would have to assume that mtime is 'modified time' rather than 'millisecond time'... however it does not appear to work on a Linux system
To Top