ZipArchive::unchangeName

(PHP 5 >= 5.2.0, PHP 7, PHP 8, PECL zip >= 1.5.0)

ZipArchive::unchangeNameİsmi belirtilen girdideki değişiklikleri geri alır

Açıklama

public ZipArchive::unchangeName(string $isim): bool

Belirtilen girdide yapılmış değişiklikleri geri alır.

Bağımsız Değişkenler

isim

Girdinin ismi.

Dönen Değerler

Başarı durumunda true, başarısızlık durumunda false döner.

add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top