phpday 2022

ZipArchive::getStream

(PHP 5 >= 5.2.0, PHP 7, PHP 8, PECL zip >= 1.1.0)

ZipArchive::getStreamİsmi belirtilen girdi için dosya tanıtıcısı (salt okunur) döndürür

Açıklama

public ZipArchive::getStream(string $isim): resource|false

İsmi belirtilen girdi için dosya tanıtıcısı döndürür. Şimdilik sadece okuma işlemleri desteklenmektedir.

Değiştirgeler

isim

Kullanılacak girdinin ismi.

Dönen Değerler

Başarısızlık durumunda false aksi takdirde girdinin dosya tanıtıcısı döner.

Örnekler

Örnek 1 - Girdi içeriğini fread() ile alıp saklamak

<?php
$contents 
'';
$z = new ZipArchive();
if (
$z->open('test.zip')) {
    
$fp $z->getStream('test');
    if(!
$fp) exit("olmadı\n");

    while (!
feof($fp)) {
        
$contents .= fread($fp2);
    }

    
fclose($fp);
    
file_put_contents('t',$contents);
    echo 
"bitti.\n";
}
?>

Örnek 2 - fopen() ve zip akım sarmalayıcı kullanmak dışında yukarıdaki ile aynı

<?php
$contents 
'';
$fp fopen('zip://' dirname(__FILE__) . '/test.zip#test''r');
if (!
$fp) {
    exit(
"açılamadı\n");
}
while (!
feof($fp)) {
    
$contents .= fread($fp2);
}
echo 
"$contents\n";
fclose($fp);
echo 
"bitti.\n";
?>

Örnek 3 - Akım sarmalayıcı ve resim, XML işleviyle de kullanılabilir

<?php
$im 
imagecreatefromgif('zip://' dirname(__FILE__) . '/test_im.zip#pear_item.gif');
imagepng($im'a.png');
?>

Ayrıca Bakınız

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top