ZipArchive::replaceFile

(PHP >= 8.0.0, PECL zip >= 1.18.0)

ZipArchive::replaceFileReplace file in ZIP archive with a given path

Açıklama

public ZipArchive::replaceFile(
    string $filepath,
    int $index,
    int $start = 0,
    int $length = ZipArchive::LENGTH_TO_END,
    int $flags = 0
): bool

Replace file in ZIP archive with a given path.

Bilginize: Taşınabilirliği arttırmak için ZIP dosya isimlerinde dizin ayracı olarak bölü çizgilerini (/) kullanın.

Bağımsız Değişkenler

filepath

The path to the file to add.

index

The index of the file to be replaced, its name is unchanged.

start

For partial copy, start position.

length

For partial copy, length to be copied, if ZipArchive::LENGTH_TO_END (0) the file size is used, if ZipArchive::LENGTH_UNCHECKED the whole file is used (starting from start).

flags

Bitmask consisting of ZipArchive::FL_ENC_GUESS, ZipArchive::FL_ENC_UTF_8, ZipArchive::FL_ENC_CP437, ZipArchive::FL_OPEN_FILE_NOW. The behaviour of these constants is described on the ZIP constants page.

Dönen Değerler

Başarı durumunda true, başarısızlık durumunda false döner.

Sürüm Bilgisi

Sürüm: Açıklama
8.3.0 / 1.22.1 ZipArchive::FL_OPEN_FILE_NOW was added.
8.3.0 / 1.22.2 ZipArchive::LENGTH_TO_END and ZipArchive::LENGTH_UNCHECKED were added.

Örnekler

This example opens a ZIP file archive test.zip and replaces index 1 entry with /path/to/index.txt.

Örnek 1 Open and replace

<?php
$zip
= new ZipArchive;
if (
$zip->open('test.zip') === TRUE) {
$zip->replaceFile('/path/to/index.txt', 1);
$zip->close();
echo
'ok';
} else {
echo
'failed';
}
?>

Ayrıca Bakınız

add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top