Öntanımlı Sabitler

Buradaki sabitler bu eklenti için tanımlanmış olup, sadece eklentinin PHP içinde derlenmiş olması veya çalışma anında dinamik olarak yüklenmesi halinde kullanılabilir.

ZipArchive, sınıf sabitleri kullanır. Çeşitli sabitler vardır. Bazıları: Seçenekler (FL_ önekli), Küresel seçenekler (AFL_ önekli), hatalar (ER_ önekli) ve kipler (öneksiz).

ZipArchive::CREATE (int)
Bir arşiv yoksa oluşturur.
ZipArchive::OVERWRITE (int)
Arşiv mevcutsa, o anki içeriği yoksayılır. Başka bir deyişle, daima boş bir arşiv başlatır.
ZipArchive::EXCL (int)
Arşiv mevcutsa hata verir.
ZipArchive::RDONLY (int)
Arşiv salt-okunur kipte açılır. libzip ≥ 1.0.0 ile derlenmişse PHP 7.4.3 ve PECL zip 1.17.1 itibariyle kullanılabilir.
ZipArchive::CHECKCONS (int)
Arşiv üzerinde ek tutarlılık sınamaları yapar; sınamalar başarısız olursa hata verir.
Küresel Arşiv Seçenekleri
ZipArchive::AFL_RDONLY (int)
Arşiv salt-okunur, silinemez. libzip ≥ 1.10.0 destekli PHP 8.3.0 ve PECL zip 1.22.0 sürümlerinde ve sonrasında kullanılabilir.
ZipArchive::AFL_IS_TORRENTZIP (int)
Geçerli arşiv torrentzip'li. libzip ≥ 1.10.0 destekli PHP 8.3.0 ve PECL zip 1.22.0 sürümlerinde ve sonrasında kullanılabilir.
ZipArchive::AFL_WANT_TORRENTZIP (int)
Arşiv torrentzip'li yazılır. libzip ≥ 1.10.0 destekli PHP 8.3.0 ve PECL zip 1.22.0 sürümlerinde ve sonrasında kullanılabilir.
ZipArchive::AFL_CREATE_OR_KEEP_FILE_FOR_EMPTY_ARCHIVE (int)
Arşiv boşsa arşiv dosyası silinmez. libzip ≥ 1.10.0 destekli PHP 8.3.0 ve PECL zip 1.22.0 sürümlerinde ve sonrasında kullanılabilir.
Arşiv Seçenekleri
ZipArchive::FL_NOCASE (int)
İsim aramasında harf büyüklüğü dikkate alınmaz.
ZipArchive::FL_NODIR (int)
Dizin bileşeni yok sayılır.
ZipArchive::FL_COMPRESSED (int)
Sıkıştırılmış veri okunur.
ZipArchive::FL_UNCHANGED (int)
Özgün veri kullanılır, değişiklikler dikkate alınmaz.
ZipArchive::FL_RECOMPRESS (int)
Verinin yeniden sıkıştırlmasını zorlar. PHP 8.0.0 ve PECL zip 1.18.0 itibariyle kullanılabilir. PHP 8.3.0 ve PECL zip 1.22.0 itibariyle önerilmemekte olup gelecek libzip sürümlerinden birinde kaldırılacaktır.
ZipArchive::FL_ENCRYPTED (int)
Şifreli veri okunur (FL_COMPRESSED uygulanır). PHP 8.0.0 ve PECL zip 1.18.0 itibariyle kullanılabilir.
ZipArchive::FL_OVERWRITE (int)
İsmi belirtilen dosya mevcutsa, üzerine yazılır. PHP 8.0.0 ve PECL zip 1.18.0 itibariyle kullanılabilir.
ZipArchive::FL_LOCAL (int)
Yerel başlıkta. PHP 8.0.0 ve PECL zip 1.18.0 itibariyle kullanılabilir.
ZipArchive::FL_CENTRAL (int)
Merkezî dizinde. PHP 8.0.0 ve PECL zip 1.18.0 itibariyle kullanılabilir.
ZipArchive::FL_ENC_GUESS (int)
Dizge kodlaması tahmin edilir (öntanımlıdır). PHP 7.0.8 ve sonrasında geçerlidir.
ZipArchive::FL_ENC_RAW (int)
Değiştirilmemiş dizge döner. PHP 7.0.8 ve sonrasında geçerlidir.
ZipArchive::FL_ENC_STRICT (int)
Kesinlikle belirtime uyulur. PHP 7.0.8 ve sonrasında geçerlidir.
ZipArchive::FL_ENC_UTF_8 (int)
Dizge UTF-8 kodludur. PHP 7.0.8 ve sonrasında geçerlidir.
ZipArchive::FL_ENC_CP437 (int)
Dizge CP437 kodludur. PHP 7.0.8 ve sonrasında geçerlidir.
ZipArchive::FL_OPEN_FILE_NOW (int)
Arşivin kapanmasını beklemek yerine, eklendiğinde dosyayı açar. Dosya tanıtıcı tüketiminin farkında olunur. PHP 8.3.0 ve PECL zip 1.22.1 ve sonrasında geçerlidir.
Sıkıştırma Kipleri
ZipArchive::CM_DEFAULT (int)
Sıkıştırmak veya saklamaktan daha iyisi.
ZipArchive::CM_STORE (int)
Sıkıştırmasız.
ZipArchive::CM_SHRINK (int)
Sıkıştırmalı.
ZipArchive::CM_REDUCE_1 (int)
1 çarpanıyla küçültülmüş.
ZipArchive::CM_REDUCE_2 (int)
2 çarpanıyla küçültülmüş.
ZipArchive::CM_REDUCE_3 (int)
3 çarpanıyla küçültülmüş.
ZipArchive::CM_REDUCE_4 (int)
4 çarpanıyla küçültülmüş.
ZipArchive::CM_IMPLODE (int)
Implode biçemli sıkıştırılmış.
ZipArchive::CM_DEFLATE (int)
Deflate biçemli sıkıştırılmış.
ZipArchive::CM_DEFLATE64 (int)
Deflate64 biçemli sıkıştırılmış.
ZipArchive::CM_PKWARE_IMPLODE (int)
PKWARE implode biçemli sıkıştırılmış.
ZipArchive::CM_BZIP2 (int)
BZIP2 algoritmasıyla sıkıştırılmış.
ZipArchive::CM_LZMA (int)
LZMA algoritması.
ZipArchive::CM_LZMA2 (int)
LZMA2 algoritması. libzip ≥ 1.6.0 ile derlenmişse PHP 7.4.3 ve PECL zip 1.16.0 itibariyle kullanılabilir.
ZipArchive::CM_ZSTD (int)
Zstandard algoritması. libzip ≥ 1.8.0 ile derlenmişse PHP 8.0.0 ve PECL zip 1.19.1 itibariyle kullanılabilir.
ZipArchive::CM_XZ (int)
XZ algoritması. libzip ≥ 1.6.0 ile derlenmişse PHP 7.4.3 ve PECL zip 1.16.1 itibariyle kullanılabilir.
ZipArchive::CM_TERSE (int)
ZipArchive::CM_LZ77 (int)
ZipArchive::CM_WAVPACK (int)
ZipArchive::CM_PPMD (int)
Hatalar
ZipArchive::ER_OK (int)
Hata yok.
ZipArchive::ER_MULTIDISK (int)
Çok diskli zip arşivleri desteklenmiyor.
ZipArchive::ER_RENAME (int)
Geçici dosyanın ismi değiştirilemedi.
ZipArchive::ER_CLOSE (int)
Zip arşivi kapatılamadı.
ZipArchive::ER_SEEK (int)
Konumlama hatası.
ZipArchive::ER_READ (int)
Okuma hatası.
ZipArchive::ER_WRITE (int)
Yazma hatası.
ZipArchive::ER_CRC (int)
CRC hatası
ZipArchive::ER_ZIPCLOSED (int)
İçerilen zip arşivi kapalı.
ZipArchive::ER_NOENT (int)
Böyle bir dosya yok.
ZipArchive::ER_EXISTS (int)
Dosya zaten var.
ZipArchive::ER_OPEN (int)
Dosya açılamadı.
ZipArchive::ER_TMPOPEN (int)
Geçici dosya oluşturulamadı.
ZipArchive::ER_ZLIB (int)
Zlib hatası.
ZipArchive::ER_MEMORY (int)
Bellek ayırmada başarısızlık.
ZipArchive::ER_CHANGED (string)
Girdi değişmiş.
ZipArchive::ER_COMPNOTSUPP (int)
Sıkıştırma yöntemi desteklenmiyor.
ZipArchive::ER_EOF (int)
Dosya sonu eksik.
ZipArchive::ER_INVAL (int)
Geçersiz bağımsız değişken.
ZipArchive::ER_NOZIP (int)
Bir zip arşivi değil.
ZipArchive::ER_INTERNAL (int)
Dahili hata.
ZipArchive::ER_INCONS (int)
Zip arşivi tutarsız.
ZipArchive::ER_REMOVE (int)
Dosya silinemedi.
ZipArchive::ER_DELETED (int)
Girdi silinmiş.
ZipArchive::ER_ENCRNOTSUPP (int)
Şifreleme yöntemi desteklenmiyor. PHP 7.4.3 ve PECL zip 1.16.1 itibariyle kullanılabilir.
ZipArchive::ER_RDONLY (int)
Salt-okunur arşiv. PHP 7.4.3 ve PECL zip 1.16.1 itibariyle kullanılabilir.
ZipArchive::ER_NOPASSWD (int)
Parola girilmedi. PHP 7.4.3 ve PECL zip 1.16.1 itibariyle kullanılabilir.
ZipArchive::ER_WRONGPASSWD (int)
Yanlış parola girildi. PHP 7.4.3 ve PECL zip 1.16.1 itibariyle kullanılabilir.
ZipArchive::ER_OPNOTSUPP (int)
İşlem desteklenmiyor. libzip ≥ 1.0.0 desteğiyle derlenmişse PHP 7.4.3 ve PECL zip 1.16.1 itibariyle kullanılabilir.
ZipArchive::ER_INUSE (int)
Özkaynak hala kullanımda. libzip ≥ 1.0.0 desteğiyle derlenmişse PHP 7.4.3 ve PECL zip 1.16.1 itibariyle kullanılabilir.
ZipArchive::ER_TELL (int)
Tell hatası. libzip ≥ 1.0.0 desteğiyle derlenmişse PHP 7.4.3 ve PECL zip 1.16.1 itibariyle kullanılabilir.
ZipArchive::ER_COMPRESSED_DATA (int)
Sıkıştırlmış veri geçersiz. libzip ≥ 1.6.0 desteğiyle derlenmişse PHP 7.4.3 ve PECL zip 1.16.1 itibariyle kullanılabilir.
ZipArchive::ER_CANCELLED (int)
İşlem iptal edildi. libzip ≥ 1.6.0 desteğiyle derlenmişse PHP 7.4.3 ve PECL zip 1.16.1 itibariyle kullanılabilir.
ZipArchive::ER_DATA_LENGTH (int)
Beklenmedik uzunlukta veri. libzip ≥ 1.10.0 destekli PHP 8.3.0 ve PECL zip 1.22.0 sürümlerinde ve sonrasında kullanılabilir.
ZipArchive::ER_NOT_ALLOWED (int)
torrentzip için izin verilmez. libzip ≥ 1.10.0 destekli PHP 8.3.0 ve PECL zip 1.22.0 sürümlerinde ve sonrasında kullanılabilir.
Şifreleme Kipleri
ZipArchive::EM_NONE (int)
Şifreleme yok. PHP 7.2.0 ve PECL zip 1.14.0 itibariyle kullanılabilir.
ZipArchive::EM_TRAD_PKWARE (int)
Geleneksel PKWARE şifrelemesi. PHP 8.0.0 ve PECL zip 1.19.0 itibariyle kullanılabilir.
ZipArchive::EM_AES_128 (int)
AES 128 şifrelemesi. libzip ≥ 1.2.0 desteğiyle derlenmişse PHP 7.2.0 ve PECL zip 1.14.0 itibariyle kullanılabilir.
ZipArchive::EM_AES_192 (int)
AES 192 şifrelemesi. libzip ≥ 1.2.0 desteğiyle derlenmişse PHP 7.2.0 ve PECL zip 1.14.0 itibariyle kullanılabilir.
ZipArchive::EM_AES_256 (int)
AES 256 şifrelemesi. libzip ≥ 1.2.0 desteğiyle derlenmişse PHP 7.2.0 ve PECL zip 1.14.0 itibariyle kullanılabilir.
ZipArchive::EM_UNKNOWN (int)
Bilinmeyen şifreleme algoritması. PHP 8.0.0 ve PECL zip 1.19.0 itibariyle kullanılabilir.
Uzunluk girdi sabitleri
ZipArchive::LENGTH_TO_END (int)
Dosya boyutu kullanılır, dosya büyürse ek veriler göz ardı edilir, dosya küçülürse hata ortaya çıkar (ZipArchive::ER_DATA_LENGTH). PHP 8.3.0 ve PECL zip 1.22.2 itibariyle kullanılabilir.
ZipArchive::LENGTH_UNCHECKED (int)
Kullanılabilecek tüm veri kullanılır. Derleme libzip ≥ 1.10.1 kullanarak yapılmışsa PHP 8.3.0 ve PECL zip 1.22.2 itibariyle kullanılabilir.
Diğer Sabitler
ZipArchive::LIBZIP_VERSION (string)
Zip kütüphanesi sürümü. PHP 7.4.3 ve PECL zip 1.16.0 itibariyle kullanılabilir.
Harici Öznitelikler için İşletim Sistemi Sabitleri
ZipArchive::OPSYS_DOS (int)
ZipArchive::OPSYS_AMIGA (int)
ZipArchive::OPSYS_OPENVMS (int)
ZipArchive::OPSYS_UNIX (int)
ZipArchive::OPSYS_VM_CMS (int)
ZipArchive::OPSYS_ATARI_ST (int)
ZipArchive::OPSYS_OS_2 (int)
ZipArchive::OPSYS_MACINTOSH (int)
ZipArchive::OPSYS_Z_SYSTEM (int)
ZipArchive::OPSYS_CPM (int)
ZipArchive::OPSYS_WINDOWS_NTFS (int)
ZipArchive::OPSYS_MVS (int)
ZipArchive::OPSYS_VSE (int)
ZipArchive::OPSYS_ACORN_RISC (int)
ZipArchive::OPSYS_VFAT (int)
ZipArchive::OPSYS_ALTERNATE_MVS (int)
ZipArchive::OPSYS_BEOS (int)
ZipArchive::OPSYS_TANDEM (int)
ZipArchive::OPSYS_OS_400 (int)
ZipArchive::OPSYS_OS_X (int)
ZipArchive::OPSYS_DEFAULT (int)
PECL zip 1.12.4 itibariyle kullanılabilir
add a note

User Contributed Notes 2 notes

up
61
scott at bluecamel dot eml dot cc
15 years ago
#define ZIP_ER_OK 0 /* N No error */
#define ZIP_ER_MULTIDISK 1 /* N Multi-disk zip archives not supported */
#define ZIP_ER_RENAME 2 /* S Renaming temporary file failed */
#define ZIP_ER_CLOSE 3 /* S Closing zip archive failed */
#define ZIP_ER_SEEK 4 /* S Seek error */
#define ZIP_ER_READ 5 /* S Read error */
#define ZIP_ER_WRITE 6 /* S Write error */
#define ZIP_ER_CRC 7 /* N CRC error */
#define ZIP_ER_ZIPCLOSED 8 /* N Containing zip archive was closed */
#define ZIP_ER_NOENT 9 /* N No such file */
#define ZIP_ER_EXISTS 10 /* N File already exists */
#define ZIP_ER_OPEN 11 /* S Can't open file */
#define ZIP_ER_TMPOPEN 12 /* S Failure to create temporary file */
#define ZIP_ER_ZLIB 13 /* Z Zlib error */
#define ZIP_ER_MEMORY 14 /* N Malloc failure */
#define ZIP_ER_CHANGED 15 /* N Entry has been changed */
#define ZIP_ER_COMPNOTSUPP 16 /* N Compression method not supported */
#define ZIP_ER_EOF 17 /* N Premature EOF */
#define ZIP_ER_INVAL 18 /* N Invalid argument */
#define ZIP_ER_NOZIP 19 /* N Not a zip archive */
#define ZIP_ER_INTERNAL 20 /* N Internal error */
#define ZIP_ER_INCONS 21 /* N Zip archive inconsistent */
#define ZIP_ER_REMOVE 22 /* S Can't remove file */
#define ZIP_ER_DELETED 23 /* N Entry has been deleted */
up
3
ohcc at 163 dot com
8 years ago
0 ZIPARCHIVE::ER_OK 没有错误。
1 ZIPARCHIVE::ER_MULTIDISK 不支持多磁盘zip压缩包。
2 ZIPARCHIVE::ER_RENAME 重命名临时文件失败。
3 ZIPARCHIVE::ER_CLOSE 关闭zip压缩包失败。
4 ZIPARCHIVE::ER_SEEK 寻址错误
5 ZIPARCHIVE::ER_READ 读取错误
6 ZIPARCHIVE::ER_WRITE 写入错误
7 ZIPARCHIVE::ER_CRC CRC校验失败
8 ZIPARCHIVE::ER_ZIPCLOSED zip压缩包已关闭
9 ZIPARCHIVE::ER_NOENT 没有文件
10 ZIPARCHIVE::ER_EXISTS 文件已经存在
11 ZIPARCHIVE::ER_OPEN 不能打开文件
12 ZIPARCHIVE::ER_TMPOPEN 创建临时文件失败
13 ZIPARCHIVE::ER_ZLIB Zlib错误
14 ZIPARCHIVE::ER_MEMORY 内存分配失败
15 ZIPARCHIVE::ER_CHANGED 条目已被改变
16 ZIPARCHIVE::ER_COMPNOTSUPP 不支持的压缩方式
17 ZIPARCHIVE::ER_EOF 过早的EOF
18 ZIPARCHIVE::ER_INVAL 无效的参数
19 ZIPARCHIVE::ER_NOZIP 不是一个zip压缩包
20 ZIPARCHIVE::ER_INTERNAL Internal
21 ZIPARCHIVE::ER_INCONS Zip压缩包不一致
22 ZIPARCHIVE::ER_REMOVE 不能移除文件
23 ZIPARCHIVE::ER_DELETED 条目已被删除
To Top