Öntanımlı Sabitler

Buradaki sabitler bu eklenti için tanımlanmış olup, sadece eklentinin PHP içinde derlenmiş olması veya çalışma anında dinamik olarak yüklenmesi halinde kullanılabilir.

ZipArchive, sınıf sabitleri kullanır. Üç çeşit sabit vardır: Seçenekler (FL_ önekli), hatalar (ER_ önekli) ve kipler (öneksiz).

ZipArchive::CREATE (int)
Bir arşiv yoksa oluşturur.
ZipArchive::OVERWRITE (int)
Arşiv mevcutsa, o anki içeriği yoksayılır. Başka bir deyişle, daima boş bir arşiv başlatır.
ZipArchive::EXCL (int)
Arşiv mevcutsa hata verir.
ZipArchive::RDONLY (int)
Arşiv salt-okunur kipte açılır. libzip ≥ 1.0.0 ile derlenmişse PHP 7.4.3 ve PECL zip 1.17.1 itibariyle kullanılabilir.
ZipArchive::CHECKCONS (int)
Arşiv üzerinde ek tutarlılık sınamaları yapar; sınamalar başarısız olursa hata verir.
ZipArchive::FL_NOCASE (int)
İsim aramasında harf büyüklüğü dikkate alınmaz.
ZipArchive::FL_NODIR (int)
Dizin bileşeni yok sayılır.
ZipArchive::FL_COMPRESSED (int)
Sıkıştırılmış veri okunur.
ZipArchive::FL_UNCHANGED (int)
Özgün veri kullanılır, değişiklikler dikkate alınmaz.
ZipArchive::FL_RECOMPRESS (int)
Verinin yeniden sıkıştırlmasını zorlar. PHP 8.0.0 ve PECL zip 1.18.0 itibariyle kullanılabilir.
ZipArchive::FL_ENCRYPTED (int)
Şifreli veri okunur (FL_COMPRESSED uygulanır). PHP 8.0.0 ve PECL zip 1.18.0 itibariyle kullanılabilir.
ZipArchive::FL_OVERWRITE (int)
İsmi belirtilen dosya mevcutsa, üzerine yazılır. PHP 8.0.0 ve PECL zip 1.18.0 itibariyle kullanılabilir.
ZipArchive::FL_LOCAL (int)
Yerel başlıkta. PHP 8.0.0 ve PECL zip 1.18.0 itibariyle kullanılabilir.
ZipArchive::ZIP_FL_CENTRAL (int)
Merkezî dizinde. PHP 8.0.0 ve PECL zip 1.18.0 itibariyle kullanılabilir.
ZipArchive::FL_ENC_GUESS (int)
Dizge kodlaması tahmin edilir (öntanımlıdır). PHP 7.0.8 ve sonrasında geçerlidir.
ZipArchive::FL_ENC_RAW (int)
Değiştirilmemiş dizge döner. PHP 7.0.8 ve sonrasında geçerlidir.
ZipArchive::FL_ENC_STRICT (int)
Kesinlikle belirtime uyulur. PHP 7.0.8 ve sonrasında geçerlidir.
ZipArchive::FL_ENC_UTF_8 (int)
Dizge UTF-8 kodludur. PHP 7.0.8 ve sonrasında geçerlidir.
ZipArchive::FL_ENC_CP437 (int)
Dizge CP437 kodludur. PHP 7.0.8 ve sonrasında geçerlidir.
ZipArchive::CM_DEFAULT (int)
Sıkıştırmak veya saklamaktan daha iyisi.
ZipArchive::CM_STORE (int)
Sıkıştırmasız.
ZipArchive::CM_SHRINK (int)
Sıkıştırmalı.
ZipArchive::CM_REDUCE_1 (int)
1 çarpanıyla küçültülmüş.
ZipArchive::CM_REDUCE_2 (int)
2 çarpanıyla küçültülmüş.
ZipArchive::CM_REDUCE_3 (int)
3 çarpanıyla küçültülmüş.
ZipArchive::CM_REDUCE_4 (int)
4 çarpanıyla küçültülmüş.
ZipArchive::CM_IMPLODE (int)
Implode biçemli sıkıştırılmış.
ZipArchive::CM_DEFLATE (int)
Deflate biçemli sıkıştırılmış.
ZipArchive::CM_DEFLATE64 (int)
Deflate64 biçemli sıkıştırılmış.
ZipArchive::CM_PKWARE_IMPLODE (int)
PKWARE implode biçemli sıkıştırılmış.
ZipArchive::CM_BZIP2 (int)
BZIP2 algoritmasıyla sıkıştırılmış.
ZipArchive::CM_LZMA (int)
LZMA algoritması.
ZipArchive::CM_LZMA2 (int)
LZMA2 algoritması. libzip ≥ 1.6.0 ile derlenmişse PHP 7.4.3 ve PECL zip 1.16.0 itibariyle kullanılabilir.
ZipArchive::CM_ZSTD (int)
Zstandard algoritması. libzip ≥ 1.8.0 ile derlenmişse PHP 8.0.0 ve PECL zip 1.19.1 itibariyle kullanılabilir.
ZipArchive::CM_XZ (int)
XZ algoritması. libzip ≥ 1.6.0 ile derlenmişse PHP 7.4.3 ve PECL zip 1.16.1 itibariyle kullanılabilir.
ZipArchive::ER_OK (int)
Hata yok.
ZipArchive::ER_MULTIDISK (int)
Çok diskli zip arşivleri desteklenmiyor.
ZipArchive::ER_RENAME (int)
Geçici dosyanın ismi değiştirilemedi.
ZipArchive::ER_CLOSE (int)
Zip arşivi kapatılamadı.
ZipArchive::ER_SEEK (int)
Konumlama hatası.
ZipArchive::ER_READ (int)
Okuma hatası.
ZipArchive::ER_WRITE (int)
Yazma hatası.
ZipArchive::ER_CRC (int)
CRC hatası
ZipArchive::ER_ZIPCLOSED (int)
İçerilen zip arşivi kapalı.
ZipArchive::ER_NOENT (int)
Böyle bir dosya yok.
ZipArchive::ER_EXISTS (int)
Dosya zaten var.
ZipArchive::ER_OPEN (int)
Dosya açılamadı.
ZipArchive::ER_TMPOPEN (int)
Geçici dosya oluşturulamadı.
ZipArchive::ER_ZLIB (int)
Zlib hatası.
ZipArchive::ER_MEMORY (int)
Bellek ayırmada başarısızlık.
ZipArchive::ER_CHANGED (string)
Girdi değişmiş.
ZipArchive::ER_COMPNOTSUPP (int)
Sıkıştırma yöntemi desteklenmiyor.
ZipArchive::ER_EOF (int)
Dosya sonu eksik.
ZipArchive::ER_INVAL (int)
Geçersiz bağımsız değişken.
ZipArchive::ER_NOZIP (int)
Bir zip arşivi değil.
ZipArchive::ER_INTERNAL (int)
Dahili hata.
ZipArchive::ER_INCONS (int)
Zip arşivi tutarsız.
ZipArchive::ER_REMOVE (int)
Dosya silinemedi.
ZipArchive::ER_DELETED (int)
Girdi silinmiş.
ZipArchive::ER_ENCRNOTSUPP (int)
Şifreleme yöntemi desteklenmiyor. PHP 7.4.3 ve PECL zip 1.16.1 itibariyle kullanılabilir.
ZipArchive::ER_RDONLY (int)
Salt-okunur arşiv. PHP 7.4.3 ve PECL zip 1.16.1 itibariyle kullanılabilir.
ZipArchive::ER_NOPASSWD (int)
Parola girilmedi. PHP 7.4.3 ve PECL zip 1.16.1 itibariyle kullanılabilir.
ZipArchive::ER_WRONGPASSWD (int)
Yanlış parola girildi. PHP 7.4.3 ve PECL zip 1.16.1 itibariyle kullanılabilir.
ZipArchive::ZIP_ER_OPNOTSUPP (int)
İşlem desteklenmiyor. libzip ≥ 1.0.0 desteğiyle derlenmişse PHP 7.4.3 ve PECL zip 1.16.1 itibariyle kullanılabilir.
ZipArchive::ZIP_ER_INUSE (int)
Özkaynak hala kullanımda. libzip ≥ 1.0.0 desteğiyle derlenmişse PHP 7.4.3 ve PECL zip 1.16.1 itibariyle kullanılabilir.
ZipArchive::ZIP_ER_TELL (int)
Tell hatası. libzip ≥ 1.0.0 desteğiyle derlenmişse PHP 7.4.3 ve PECL zip 1.16.1 itibariyle kullanılabilir.
ZipArchive::ZIP_ER_COMPRESSED_DATA (int)
Sıkıştırlmış veri geçersiz. libzip ≥ 1.6.0 desteğiyle derlenmişse PHP 7.4.3 ve PECL zip 1.16.1 itibariyle kullanılabilir.
ZipArchive::ER_CANCELLED (int)
İşlem iptal edildi. libzip ≥ 1.6.0 desteğiyle derlenmişse PHP 7.4.3 ve PECL zip 1.16.1 itibariyle kullanılabilir.
ZipArchive::EM_NONE (int)
Şifreleme yok. PHP 7.2.0 ve PECL zip 1.14.0 itibariyle kullanılabilir.
ZipArchive::EM_TRAD_PKWARE (int)
Geleneksel PKWARE şifrelemesi. PHP 8.0.0 ve PECL zip 1.19.0 itibariyle kullanılabilir.
ZipArchive::EM_AES_128 (int)
AES 128 şifrelemesi. libzip ≥ 1.2.0 desteğiyle derlenmişse PHP 7.2.0 ve PECL zip 1.14.0 itibariyle kullanılabilir.
ZipArchive::EM_AES_192 (int)
AES 192 şifrelemesi. libzip ≥ 1.2.0 desteğiyle derlenmişse PHP 7.2.0 ve PECL zip 1.14.0 itibariyle kullanılabilir.
ZipArchive::EM_AES_256 (int)
AES 256 şifrelemesi. libzip ≥ 1.2.0 desteğiyle derlenmişse PHP 7.2.0 ve PECL zip 1.14.0 itibariyle kullanılabilir.
ZipArchive::EM_UNKNOWN (int)
Bilinmeyen şifreleme algoritması. PHP 8.0.0 ve PECL zip 1.19.0 itibariyle kullanılabilir.
ZipArchive::LIBZIP_VERSION (string)
Zip kütüphanesi sürümü. PHP 7.4.3 ve PECL zip 1.16.0 itibariyle kullanılabilir.
Harici Öznitelikler için İşletim Sistemi Sabitleri
ZipArchive::OPSYS_DOS (int)
ZipArchive::OPSYS_AMIGA (int)
ZipArchive::OPSYS_OPENVMS (int)
ZipArchive::OPSYS_UNIX (int)
ZipArchive::OPSYS_VM_CMS (int)
ZipArchive::OPSYS_ATARI_ST (int)
ZipArchive::OPSYS_OS_2 (int)
ZipArchive::OPSYS_MACINTOSH (int)
ZipArchive::OPSYS_Z_SYSTEM (int)
ZipArchive::OPSYS_CPM (int)
ZipArchive::OPSYS_WINDOWS_NTFS (int)
ZipArchive::OPSYS_MVS (int)
ZipArchive::OPSYS_VSE (int)
ZipArchive::OPSYS_ACORN_RISC (int)
ZipArchive::OPSYS_VFAT (int)
ZipArchive::OPSYS_ALTERNATE_MVS (int)
ZipArchive::OPSYS_BEOS (int)
ZipArchive::OPSYS_TANDEM (int)
ZipArchive::OPSYS_OS_400 (int)
ZipArchive::OPSYS_OS_X (int)
ZipArchive::OPSYS_DEFAULT (int)
PECL zip 1.12.4 itibariyle kullanılabilir
add a note

User Contributed Notes 2 notes

up
53
scott at bluecamel dot eml dot cc
14 years ago
#define ZIP_ER_OK             0  /* N No error */
#define ZIP_ER_MULTIDISK      1  /* N Multi-disk zip archives not supported */
#define ZIP_ER_RENAME         2  /* S Renaming temporary file failed */
#define ZIP_ER_CLOSE          3  /* S Closing zip archive failed */
#define ZIP_ER_SEEK           4  /* S Seek error */
#define ZIP_ER_READ           5  /* S Read error */
#define ZIP_ER_WRITE          6  /* S Write error */
#define ZIP_ER_CRC            7  /* N CRC error */
#define ZIP_ER_ZIPCLOSED      8  /* N Containing zip archive was closed */
#define ZIP_ER_NOENT          9  /* N No such file */
#define ZIP_ER_EXISTS        10  /* N File already exists */
#define ZIP_ER_OPEN          11  /* S Can't open file */
#define ZIP_ER_TMPOPEN       12  /* S Failure to create temporary file */
#define ZIP_ER_ZLIB          13  /* Z Zlib error */
#define ZIP_ER_MEMORY        14  /* N Malloc failure */
#define ZIP_ER_CHANGED       15  /* N Entry has been changed */
#define ZIP_ER_COMPNOTSUPP   16  /* N Compression method not supported */
#define ZIP_ER_EOF           17  /* N Premature EOF */
#define ZIP_ER_INVAL         18  /* N Invalid argument */
#define ZIP_ER_NOZIP         19  /* N Not a zip archive */
#define ZIP_ER_INTERNAL      20  /* N Internal error */
#define ZIP_ER_INCONS        21  /* N Zip archive inconsistent */
#define ZIP_ER_REMOVE        22  /* S Can't remove file */
#define ZIP_ER_DELETED       23  /* N Entry has been deleted */
up
5
ohcc at 163 dot com
7 years ago
0    ZIPARCHIVE::ER_OK     没有错误。
1    ZIPARCHIVE::ER_MULTIDISK    不支持多磁盘zip压缩包。
2    ZIPARCHIVE::ER_RENAME    重命名临时文件失败。
3    ZIPARCHIVE::ER_CLOSE    关闭zip压缩包失败。
4    ZIPARCHIVE::ER_SEEK    寻址错误
5    ZIPARCHIVE::ER_READ    读取错误
6    ZIPARCHIVE::ER_WRITE    写入错误
7    ZIPARCHIVE::ER_CRC    CRC校验失败
8    ZIPARCHIVE::ER_ZIPCLOSED    zip压缩包已关闭
9    ZIPARCHIVE::ER_NOENT    没有文件
10    ZIPARCHIVE::ER_EXISTS    文件已经存在
11    ZIPARCHIVE::ER_OPEN    不能打开文件
12    ZIPARCHIVE::ER_TMPOPEN    创建临时文件失败
13    ZIPARCHIVE::ER_ZLIB    Zlib错误
14    ZIPARCHIVE::ER_MEMORY    内存分配失败
15    ZIPARCHIVE::ER_CHANGED    条目已被改变
16    ZIPARCHIVE::ER_COMPNOTSUPP    不支持的压缩方式
17    ZIPARCHIVE::ER_EOF    过早的EOF
18    ZIPARCHIVE::ER_INVAL    无效的参数
19    ZIPARCHIVE::ER_NOZIP    不是一个zip压缩包
20    ZIPARCHIVE::ER_INTERNAL    Internal
21    ZIPARCHIVE::ER_INCONS    Zip压缩包不一致
22    ZIPARCHIVE::ER_REMOVE    不能移除文件
23    ZIPARCHIVE::ER_DELETED    条目已被删除
To Top