PHP 8.0.0 Released!

Öntanımlı Sabitler

Buradaki sabitler bu eklenti için tanımlanmış olup, sadece eklentinin PHP içinde derlenmiş olması veya çalışma anında devingen olarak yüklenmesi halinde kullanılabilir.

ZipArchive, sınıf sabitleri kullanır. Üç çeşit sabit vardır: Seçenekler (FL_ önekli), hatalar (ER_ önekli) ve kipler (öneksiz).

ZipArchive::CREATE (integer)
Bir arşiv yoksa oluşturur.
ZipArchive::OVERWRITE (integer)
Daima yeni bir arşiv başlatır. Bir dosya varsa, bu kip dosyanın üzerine yazacaktır.
ZipArchive::EXCL (integer)
Arşiv mevcutsa hata verir.
ZipArchive::CHECKCONS (integer)
Arşiv üzerinde ek tutarlılık sınamaları yapar; sınamalar başarısız olursa hata verir.
ZipArchive::FL_NOCASE (integer)
İsim aramasında harf büyüklüğü dikkate alınmaz.
ZipArchive::FL_NODIR (integer)
Dizin bileşeni yok sayılır.
ZipArchive::FL_COMPRESSED (integer)
Sıkıştırılmış veri okunur.
ZipArchive::FL_UNCHANGED (integer)
Özgün veri kullanılır, değişiklikler dikkate alınmaz.
ZipArchive::FL_ENC_GUESS (integer)
Dizge kodlaması tahnin edilir (öntanımlıdır). PHP 7.0.8 ve sonrasında geçerlidir.
ZipArchive::FL_ENC_RAW (integer)
Değiştirilmemiş dizge döner. PHP 7.0.8 ve sonrasında geçerlidir.
ZipArchive::FL_ENC_STRICT (integer)
Kesinlikle belirtime uyulur. PHP 7.0.8 ve sonrasında geçerlidir.
ZipArchive::FL_ENC_UTF_8 (integer)
Dizge UTF-8 kodludur. PHP 7.0.8 ve sonrasında geçerlidir.
ZipArchive::FL_ENC_CP437 (integer)
Dizge CP437 kodludur. PHP 7.0.8 ve sonrasında geçerlidir.
ZipArchive::CM_DEFAULT (integer)
Sıkıştırmak veya saklamaktan daha iyisi.
ZipArchive::CM_STORE (integer)
Sıkıştırmasız.
ZipArchive::CM_SHRINK (integer)
Sıkıştırmalı.
ZipArchive::CM_REDUCE_1 (integer)
1 çarpanıyla küçültülmüş.
ZipArchive::CM_REDUCE_2 (integer)
2 çarpanıyla küçültülmüş.
ZipArchive::CM_REDUCE_3 (integer)
3 çarpanıyla küçültülmüş.
ZipArchive::CM_REDUCE_4 (integer)
4 çarpanıyla küçültülmüş.
ZipArchive::CM_IMPLODE (integer)
Implode biçemli sıkıştırılmış.
ZipArchive::CM_DEFLATE (integer)
Deflate biçemli sıkıştırılmış.
ZipArchive::CM_DEFLATE64 (integer)
Deflate64 biçemli sıkıştırılmış.
ZipArchive::CM_PKWARE_IMPLODE (integer)
PKWARE implode biçemli sıkıştırılmış.
ZipArchive::CM_BZIP2 (integer)
BZIP2 algoritmasıyla sıkıştırılmış.
ZipArchive::ER_OK (integer)
Hata yok.
ZipArchive::ER_MULTIDISK (integer)
Çok diskli zip arşivleri desteklenmiyor.
ZipArchive::ER_RENAME (integer)
Geçici dosyanın ismi değiştirilemedi.
ZipArchive::ER_CLOSE (integer)
Zip arşivi kapatılamadı.
ZipArchive::ER_SEEK (integer)
Konumlama hatası.
ZipArchive::ER_READ (integer)
Okuma hatası.
ZipArchive::ER_WRITE (integer)
Yazma hatası.
ZipArchive::ER_CRC (integer)
CRC hatası
ZipArchive::ER_ZIPCLOSED (integer)
İçerilen zip arşivi kapalı.
ZipArchive::ER_NOENT (integer)
Böyle bir dosya yok.
ZipArchive::ER_EXISTS (integer)
Dosya zaten var.
ZipArchive::ER_OPEN (integer)
Dosya açılamadı.
ZipArchive::ER_TMPOPEN (integer)
Geçici dosya oluşturulamadı.
ZipArchive::ER_ZLIB (integer)
Zlib hatası.
ZipArchive::ER_MEMORY (integer)
Bellek ayırmada başarısızlık.
ZipArchive::ER_CHANGED (string)
Girdi değişmiş.
ZipArchive::ER_COMPNOTSUPP (integer)
Sıkıştırma yöntemi desteklenmiyor.
ZipArchive::ER_EOF (integer)
Dosya sonu eksik.
ZipArchive::ER_INVAL (integer)
Geçersiz değiştirge.
ZipArchive::ER_NOZIP (integer)
Bir zip arşivi değil.
ZipArchive::ER_INTERNAL (integer)
Dahili hata.
ZipArchive::ER_INCONS (integer)
Zip arşivi tutarsız.
ZipArchive::ER_REMOVE (integer)
Dosya silinemedi.
ZipArchive::ER_DELETED (integer)
Girdi silinmiş.
ZipArchive::EM_NONE (integer)
Şifreleme yok, PHP 7.2.0'dan beri, PECL zip 1.14.0
ZipArchive::EM_AES_128 (integer)
AES 128 şifreleme, PHP 7.2.0'dan beri, PECL zip 1.14.0
ZipArchive::EM_AES_192 (integer)
AES 1192 şifreleme, PHP 7.2.0'dan beri, PECL zip 1.14.0
ZipArchive::EM_AES_256 (integer)
AES 256 şifreleme, PHP 7.2.0'dan beri, PECL zip 1.14.0
Harici Öznitelikler için İşletim Sistemi Sabitleri
ZipArchive::OPSYS_DOS (integer)
ZipArchive::OPSYS_AMIGA (integer)
ZipArchive::OPSYS_OPENVMS (integer)
ZipArchive::OPSYS_UNIX (integer)
ZipArchive::OPSYS_VM_CMS (integer)
ZipArchive::OPSYS_ATARI_ST (integer)
ZipArchive::OPSYS_OS_2 (integer)
ZipArchive::OPSYS_MACINTOSH (integer)
ZipArchive::OPSYS_Z_SYSTEM (integer)
ZipArchive::OPSYS_CPM (integer)
ZipArchive::OPSYS_WINDOWS_NTFS (integer)
ZipArchive::OPSYS_MVS (integer)
ZipArchive::OPSYS_VSE (integer)
ZipArchive::OPSYS_ACORN_RISC (integer)
ZipArchive::OPSYS_VFAT (integer)
ZipArchive::OPSYS_ALTERNATE_MVS (integer)
ZipArchive::OPSYS_BEOS (integer)
ZipArchive::OPSYS_TANDEM (integer)
ZipArchive::OPSYS_OS_400 (integer)
ZipArchive::OPSYS_OS_X (integer)
ZipArchive::OPSYS_DEFAULT (integer)
PHP 5.6.0'dan beri, PECL zip 1.12.4
add a note add a note

User Contributed Notes 2 notes

up
46
scott at bluecamel dot eml dot cc
12 years ago
#define ZIP_ER_OK             0  /* N No error */
#define ZIP_ER_MULTIDISK      1  /* N Multi-disk zip archives not supported */
#define ZIP_ER_RENAME         2  /* S Renaming temporary file failed */
#define ZIP_ER_CLOSE          3  /* S Closing zip archive failed */
#define ZIP_ER_SEEK           4  /* S Seek error */
#define ZIP_ER_READ           5  /* S Read error */
#define ZIP_ER_WRITE          6  /* S Write error */
#define ZIP_ER_CRC            7  /* N CRC error */
#define ZIP_ER_ZIPCLOSED      8  /* N Containing zip archive was closed */
#define ZIP_ER_NOENT          9  /* N No such file */
#define ZIP_ER_EXISTS        10  /* N File already exists */
#define ZIP_ER_OPEN          11  /* S Can't open file */
#define ZIP_ER_TMPOPEN       12  /* S Failure to create temporary file */
#define ZIP_ER_ZLIB          13  /* Z Zlib error */
#define ZIP_ER_MEMORY        14  /* N Malloc failure */
#define ZIP_ER_CHANGED       15  /* N Entry has been changed */
#define ZIP_ER_COMPNOTSUPP   16  /* N Compression method not supported */
#define ZIP_ER_EOF           17  /* N Premature EOF */
#define ZIP_ER_INVAL         18  /* N Invalid argument */
#define ZIP_ER_NOZIP         19  /* N Not a zip archive */
#define ZIP_ER_INTERNAL      20  /* N Internal error */
#define ZIP_ER_INCONS        21  /* N Zip archive inconsistent */
#define ZIP_ER_REMOVE        22  /* S Can't remove file */
#define ZIP_ER_DELETED       23  /* N Entry has been deleted */
up
5
ohcc at 163 dot com
4 years ago
0    ZIPARCHIVE::ER_OK     没有错误。
1    ZIPARCHIVE::ER_MULTIDISK    不支持多磁盘zip压缩包。
2    ZIPARCHIVE::ER_RENAME    重命名临时文件失败。
3    ZIPARCHIVE::ER_CLOSE    关闭zip压缩包失败。
4    ZIPARCHIVE::ER_SEEK    寻址错误
5    ZIPARCHIVE::ER_READ    读取错误
6    ZIPARCHIVE::ER_WRITE    写入错误
7    ZIPARCHIVE::ER_CRC    CRC校验失败
8    ZIPARCHIVE::ER_ZIPCLOSED    zip压缩包已关闭
9    ZIPARCHIVE::ER_NOENT    没有文件
10    ZIPARCHIVE::ER_EXISTS    文件已经存在
11    ZIPARCHIVE::ER_OPEN    不能打开文件
12    ZIPARCHIVE::ER_TMPOPEN    创建临时文件失败
13    ZIPARCHIVE::ER_ZLIB    Zlib错误
14    ZIPARCHIVE::ER_MEMORY    内存分配失败
15    ZIPARCHIVE::ER_CHANGED    条目已被改变
16    ZIPARCHIVE::ER_COMPNOTSUPP    不支持的压缩方式
17    ZIPARCHIVE::ER_EOF    过早的EOF
18    ZIPARCHIVE::ER_INVAL    无效的参数
19    ZIPARCHIVE::ER_NOZIP    不是一个zip压缩包
20    ZIPARCHIVE::ER_INTERNAL    Internal
21    ZIPARCHIVE::ER_INCONS    Zip压缩包不一致
22    ZIPARCHIVE::ER_REMOVE    不能移除文件
23    ZIPARCHIVE::ER_DELETED    条目已被删除
To Top