PHP 8.1.15 Released!

Özkaynak Türleri

Zip modülünde kullanılan iki özkaynak türü vardır. İlki, Zip arşivi için Zip dizini, ikincisi ise arşiv girdileri için Zip Girdisi'dir.

add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top