PHP 8.2.0 Beta 3 available for testing

ZipArchive::getArchiveComment

(PHP 5 >= 5.2.0, PHP 7, PHP 8, PECL zip >= 1.1.0)

ZipArchive::getArchiveCommentZip arşivinin açıklamasını döndürür

Açıklama

public ZipArchive::getArchiveComment(int $seçenekler = 0): string|false

Zip arşivinin açıklamasını döndürür.

Değiştirgeler

seçenekler

Değer olarak ZipArchive::FL_UNCHANGED belirtilirse özgün açıklama değişmeden döner.

Dönen Değerler

Başarısızlık durumunda false aksi takdirde açıklama dizgesi döner.

Örnekler

Örnek 1 - Bir arşiv açıklamasını basmak

<?php
$zip 
= new ZipArchive;
$res $zip->open('test_with_comment.zip');
if (
$res === TRUE) {
    
var_dump($zip->getArchiveComment());
    
/* Veya arşivin özelliğini kullanalım */
    
var_dump($zip->comment);
} else {
    echo 
'olmadı, kod:' $res;
}
?>
add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top