PHP 8.1.0 RC 4 available for testing

ZipArchive::setCommentName

(PHP 5 >= 5.2.0, PHP 7, PHP 8, PECL zip >= 1.4.0)

ZipArchive::setCommentNameİsmi belirtilen girdiye bir açıklama ekler

Açıklama

public ZipArchive::setCommentName(string $isim, string $açıklama): bool

İsmi belirtilen girdiye bir açıklama ekler.

Değiştirgeler

isim

Girdinin ismi.

açıklama

Açıklamanın içeriği.

Dönen Değerler

Başarı durumunda true, başarısızlık durumunda false döner.

Örnekler

Örnek 1 - Bir arşiv açıp bir girdiye açıklama eklemek

<?php
$zip 
= new ZipArchive;
$res $zip->open('test.zip');
if (
$res === TRUE) {
    
$zip->setCommentName('entry1.txt''yeni girdi açıklaması');
    
$zip->close();
    echo 
'Tamam';
} else {
    echo 
'Olmadı';
}
?>
add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top