PHPCon Poland 2024

ZipArchive::unchangeArchive

(PHP 5 >= 5.2.0, PHP 7, PHP 8, PECL zip >= 1.1.0)

ZipArchive::unchangeArchiveArşiv bilgilerinde yapılmış değişiklikleri geri alır

Açıklama

public ZipArchive::unchangeArchive(): bool

Arşiv bilgilerinde yapılmış değişiklikleri geri alır. Şimdilik sadece açıklama değişiklikleri geri alınabilmektedir.

Bağımsız Değişkenler

Bu işlevin bağımsız değişkeni yoktur.

Dönen Değerler

Başarı durumunda true, başarısızlık durumunda false döner.

add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top