PHP 8.1.28 Released!

ZipArchive::GetStatusString

(PHP 5 >= 5.2.7, PHP 7, PHP 8)

ZipArchive::GetStatusStringDurum hata iletilerini, sistem ve/veya zip iletilerini döndürür

Açıklama

public ZipArchive::getStatusString(): string

Durum hata iletilerini, sistem ve/veya zip iletilerini döndürür

Bağımsız Değişkenler

Bu işlevin bağımsız değişkeni yoktur.

Dönen Değerler

Durum iletisini içeren bir dizge döner.

Sürüm Bilgisi

Sürüm: Açıklama
8.0.0 / 1.18.0 Bu yöntem artık kapalı bir arşivde çağrılabiliyor.
8.0.0 / 1.18.0 Bu yöntem başarısızlık durumunda artık falsedöndürmüyor.

add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top