ZipArchive::deleteName

(PHP 5 >= 5.2.0, PHP 7, PHP 8, PECL zip >= 1.5.0)

ZipArchive::deleteNameİsmi belirtilen girdiyi siler

Açıklama

public ZipArchive::deleteName(string $isim): bool

İsmi belirtilen girdiyi arşivden siler.

Bağımsız Değişkenler

isim

Silinecek girdinin ismi.

Dönen Değerler

Başarı durumunda true, başarısızlık durumunda false döner.

Örnekler

Örnek 1 - İsmini kullanarak arşivden bir dosya silmek

<?php
$zip
= new ZipArchive;
if (
$zip->open('test1.zip') === TRUE) {
$zip->deleteName('testfromfile.php');
$zip->deleteName('testDir/');
$zip->close();
echo
'Tamam';
} else {
echo
'olmadı';
}
?>
add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top