CascadiaPHP 2024

ZipArchive::getCommentIndex

(PHP 5 >= 5.2.0, PHP 7, PHP 8, PECL zip >= 1.4.0)

ZipArchive::getCommentIndexİndisi belirtilen girdinin açıklamasını döndürür

Açıklama

public ZipArchive::getCommentIndex(int $indis, int $seçenekler = 0): string|false

İndisi belirtilen girdinin açıklamasını döndürür.

Bağımsız Değişkenler

indis

Girdinin indisi.

seçenekler

Değer olarak ZipArchive::FL_UNCHANGED belirtilirse özgün açıklama değişmeden döner.

Dönen Değerler

Başarısızlık durumunda false aksi takdirde açıklama dizgesi döner.

Örnekler

Örnek 1 - Bir girdinin açıklamasını basmak

<?php
$zip
= new ZipArchive;
$res = $zip->open('test1.zip');
if (
$res === TRUE) {
var_dump($zip->getCommentIndex(1));
} else {
echo
'olmadı, kod:' . $res;
}
?>
add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top