ZipArchive::deleteIndex

(PHP 5 >= 5.2.0, PHP 7, PHP 8, PECL zip >= 1.5.0)

ZipArchive::deleteIndexİndisi belirtilen girdiyi arşivden siler

Açıklama

public ZipArchive::deleteIndex(int $indis): bool

İndisi belirtilen girdiyi arşivden siler.

Bağımsız Değişkenler

indis

Silinecek girdinin indisi.

Dönen Değerler

Başarı durumunda true, başarısızlık durumunda false döner.

Örnekler

Örnek 1 - İndisini kullanarak arşivden bir dosya silmek

<?php
$zip
= new ZipArchive;
if (
$zip->open('test.zip') === TRUE) {
$zip->deleteIndex(2);
$zip->close();
echo
'Tamam';
} else {
echo
'olmadı';
}
?>
add a note

User Contributed Notes 1 note

up
-4
mubin at brokergenius dot com
10 years ago
I'm trying to delete file using deleteName and deleteIndex, it returns true but files are not removed. can anybody tell me how could it be?

Here is code snippet

$zip = new ZipArchive ;
$zipname = "www.zip" ;
chmod( $zipname, 0777 ) ;

if ( $zip->open( $zipname ) )
{
$loop = $zip->numFiles ;
for ( $i = 0; $i < $loop; $i++ )
{

var_dump($zip->deleteIndex( $i )) ;
var_dump(deleteName($zip->getNameIndex( $i )). "/") ;

}
}$zip->close() ;
To Top