PHP 8.1.0 RC 2 available for testing

mysqli_stmt::next_result

mysqli_stmt_next_result

(PHP 5 >= 5.3.0, PHP 7, PHP 8)

mysqli_stmt::next_result -- mysqli_stmt_next_resultReads the next result from a multiple query

Açıklama

Nesne yönelimli kullanım

public mysqli_stmt::next_result(): bool

Yordamsal kullanım:

mysqli_stmt_next_result(mysqli_stmt $statement): bool

Reads the next result from a multiple query.

Bilginize:

Sadece mysqlnd ile kullanılabilir.

Değiştirgeler

deyimt

Sadece yordamsal tarz: mysqli_stmt_init() işlevinden dönen bir mysqli_stmt nesnesi.

Dönen Değerler

Başarı durumunda true, başarısızlık durumunda false döner.

Ayrıca Bakınız

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top