mysqli_stmt::next_result

mysqli_stmt_next_result

(PHP 5 >= 5.3.0, PHP 7, PHP 8)

mysqli_stmt::next_result -- mysqli_stmt_next_resultReads the next result from a multiple query

Açıklama

Nesne yönelimli kullanım

public mysqli_stmt::next_result(): bool

Yordamsal kullanım:

mysqli_stmt_next_result(mysqli_stmt $statement): bool

Reads the next result from a multiple query.

Bilginize:

Prior to PHP 8.1.0, available only with mysqlnd.

Bağımsız Değişkenler

deyim

Sadece yordamsal tarz: mysqli_stmt_init() işlevinden dönen bir mysqli_stmt nesnesi.

Dönen Değerler

Başarı durumunda true, başarısızlık durumunda false döner.

Hatalar/İstisnalar

Eğer mysqli hata bildirimi etkinse (MYSQLI_REPORT_ERROR) ve istenen işlem başarısız olursa bir uyarı üretilir. Ek olarak, kip MYSQLI_REPORT_STRICT ise bunun yerine mysqli_sql_exception istisnası oluşur.

Sürüm Bilgisi

Sürüm: Açıklama
8.1.0 Now also available when linking against libmysqlclient.

Ayrıca Bakınız

add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top