mysqli_stmt::next_result

mysqli_stmt_next_result

(PHP 5 >= 5.3.0, PHP 7)

mysqli_stmt::next_result -- mysqli_stmt_next_resultReads the next result from a multiple query

Açıklama

Nesne yönelimli kullanım

public mysqli_stmt::next_result ( ) : bool

Yordamsal kullanım:

mysqli_stmt_next_result ( mysql_stmt $stmt ) : bool

Reads the next result from a multiple query.

Değiştirgeler

deyimt

Sadece yordamsal tarz: mysqli_stmt_init() işlevinden dönen bir deyim tanıtıcısı.

Dönen Değerler

Başarı durumunda true, başarısızlık durumunda false döner.

Hatalar/İstisnalar

Emits an E_STRICT level error if a result set does not exist, and suggests using mysqli_stmt::more_results() in these cases, before calling mysqli_stmt::next_result().

Sadece MySQL Doğal Sürücüsü

Sadece mysqlnd ile kullanılabilir.

Ayrıca Bakınız

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top