mysqli_stmt::more_results

mysqli_stmt_more_results

(PHP 5 >= 5.3.0, PHP 7, PHP 8)

mysqli_stmt::more_results -- mysqli_stmt_more_resultsCheck if there are more query results from a multiple query

Açıklama

Nesne yönelimli kullanım

public mysqli_stmt::more_results(): bool

Yordamsal kullanım:

mysqli_stmt_more_results(mysqli_stmt $statement): bool

Checks if there are more query results from a multiple query.

Bilginize:

Sadece mysqlnd ile kullanılabilir.

Bağımsız Değişkenler

deyim

Sadece yordamsal tarz: mysqli_stmt_init() işlevinden dönen bir mysqli_stmt nesnesi.

Dönen Değerler

Returns true if more results exist, otherwise false.

Ayrıca Bakınız

add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top