PHP 8.1.28 Released!

mysqli_stmt::get_warnings

mysqli_stmt_get_warnings

(PHP 5 >= 5.1.0, PHP 7, PHP 8)

mysqli_stmt::get_warnings -- mysqli_stmt_get_warningsGet result of SHOW WARNINGS

Açıklama

Nesne yönelimli kullanım

public mysqli_stmt::get_warnings(): mysqli_warning|false

Yordamsal kullanım

mysqli_stmt_get_warnings(mysqli_stmt $statement): mysqli_warning|false
Uyarı

Bu işlev hala belgelendirilmemiştir; sadece bağımsız değişken listesi mevcuttur.

add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top