mysqli_stmt::free_result

mysqli_stmt_free_result

(PHP 5, PHP 7, PHP 8)

mysqli_stmt::free_result -- mysqli_stmt_free_resultFrees stored result memory for the given statement handle

Açıklama

Nesne yönelimli kullanım

public mysqli_stmt::free_result(): void

Yordamsal kullanım

mysqli_stmt_free_result(mysqli_stmt $statement): void

Frees the result memory associated with the statement, which was allocated by mysqli_stmt_store_result().

Bağımsız Değişkenler

deyim

Sadece yordamsal tarz: mysqli_stmt_init() işlevinden dönen bir mysqli_stmt nesnesi.

Dönen Değerler

Hiçbir değer dönmez.

Ayrıca Bakınız

add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top