ArrayIterator::natsort

(PHP 5 >= 5.2.0, PHP 7, PHP 8)

ArrayIterator::natsortSort entries naturally

Açıklama

public ArrayIterator::natsort(): bool

Sort the entries by values using a "natural order" algorithm.

Bilginize:

İki üye karşılaştırıldığında eşitse bunların özgün sıralamadaki yerleri korunur. PHP 8.0.0 öncesinde sıralı dizideki göreli yerleri tanımsızdı.

Bağımsız Değişkenler

Bu işlevin bağımsız değişkeni yoktur.

Dönen Değerler

Daima true döndürür.

Ayrıca Bakınız

add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top