PHP 8.1.0 RC 2 available for testing

ArrayIterator::natsort

(PHP 5 >= 5.2.0, PHP 7, PHP 8)

ArrayIterator::natsortSort an array naturally

Açıklama

public ArrayIterator::natsort(): bool

Sort the entries by values using "natural order" algorithm.

Uyarı

Bu işlev hala belgelendirilmemiştir; sadece değiştirge listesi mevcuttur.

Değiştirgeler

Bu işlevin değiştirgesi yoktur.

Dönen Değerler

Hiçbir değer dönmez.

Ayrıca Bakınız

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top