CascadiaPHP 2024

ArrayIterator::rewind

(PHP 5, PHP 7, PHP 8)

ArrayIterator::rewindRewind array back to the start

Açıklama

public ArrayIterator::rewind(): void

This rewinds the iterator to the beginning.

Bağımsız Değişkenler

Bu işlevin bağımsız değişkeni yoktur.

Dönen Değerler

Hiçbir değer dönmez.

Örnekler

Örnek 1 ArrayIterator::rewind() example

<?php
$arrayobject
= new ArrayObject();

$arrayobject[] = 'zero';
$arrayobject[] = 'one';
$arrayobject[] = 'two';

$iterator = $arrayobject->getIterator();

$iterator->next();
echo
$iterator->key(); //1

$iterator->rewind(); //rewinding to the beginning
echo $iterator->key(); //0
?>

add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top