PHP 8.1.9 Released!

ArrayIterator::natcasesort

(PHP 5 >= 5.2.0, PHP 7, PHP 8)

ArrayIterator::natcasesortSort entries naturally, case insensitive

Açıklama

public ArrayIterator::natcasesort(): bool

Sort the entries by values using a case insensitive "natural order" algorithm.

Bilginize:

İki üye karşılaştırıldığında eşitse bunların özgün sıralamadaki yerleri korunur. PHP 8.0.0 öncesinde sıralı dizideki göreli yerleri tanımsızdı.

Değiştirgeler

Bu işlevin değiştirgesi yoktur.

Dönen Değerler

Daima true döndürür.

Ayrıca Bakınız

add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top