PHP 8.1.0 RC 4 available for testing

ArrayIterator::unserialize

(PHP 5 >= 5.3.0, PHP 7, PHP 8)

ArrayIterator::unserializeUnserialize

Açıklama

public ArrayIterator::unserialize(string $data): void

Unserialize.

Uyarı

Bu işlev hala belgelendirilmemiştir; sadece değiştirge listesi mevcuttur.

Değiştirgeler

data

The serialized ArrayIterator object to be unserialized.

Dönen Değerler

Hiçbir değer dönmez.

Ayrıca Bakınız

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top