PHP 8.1.15 Released!

ArrayIterator::uasort

(PHP 5 >= 5.2.0, PHP 7, PHP 8)

ArrayIterator::uasortSort with a user-defined comparison function and maintain index association

Açıklama

public ArrayIterator::uasort(callable $callback): bool

This method sorts the elements such that indices maintain their correlation with the values they are associated with, using a user-defined comparison function.

Bilginize:

İki üye karşılaştırıldığında eşitse bunların özgün sıralamadaki yerleri korunur. PHP 8.0.0 öncesinde sıralı dizideki göreli yerleri tanımsızdı.

Bağımsız Değişkenler

callback

Karşılaştırma işlevinin, ilk bileşeninin ikinci bileşenden küçük, eşit veya büyük olması durumunda sıfırdan küçük, eşit veya büyük bir tamsayı döndürmesi gerekir.

callback(mixed $a, mixed $b): int

Dönen Değerler

Daima true döndürür.

Ayrıca Bakınız

add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top