CascadiaPHP 2024

com_event_sink

(PHP 4 >= 4.2.0, PHP 5, PHP 7, PHP 8)

com_event_sinkBir COM nesnesinden, PHP nesnesine olayları bağlar

Açıklama

com_event_sink(variant $nesne, object $alici_nesne, array|string|null $alici_arayuz = null): bool

nesne ile üretilen olayların, PHP nesnesi alici_nesne içine bağlanmasını sağlar.

Bu özelliği kullanırken dikkatli olun; eğer aşağıdaki örnek benzeri bir şey yapıyorsanız bunun bir http sunucusunda çalışmasının anlamı yoktur.

Bağımsız Değişkenler

nesne

alici_nesne

alici_nesne istenen arayüzün yöntem isimlerinin olduğu sınıftan türemiş nesne olmalıdır; bu amaçla şablon bir sınıf üretmek için com_print_typeinfo() işlevinden yardım alabilirsiniz.

alici_arayuz

PHP, nesne tür kitaplığındaki öntanımlı arayüz türünü kullanmaya çalışacaktır, bu durumu kullanmak istediğiniz arayüzü alici_arayuz bağımsız değişkenine yazarak engelleyebilirsiniz.

Dönen Değerler

Başarı durumunda true, başarısızlık durumunda false döner.

Sürüm Bilgisi

Sürüm: Açıklama
8.0.0 alici_arayuz artık null olabiliyor.

Örnekler

Örnek 1 - COM olay bağlayıcı örneği

<?php
class IEEventSinker {
var
$terminated = false;

function
ProgressChange($progress, $progressmax) {
echo
"İndirme işlemi: $progress / $progressmax\n";
}

function
DocumentComplete(&$dom, $url) {
echo
"$url tamamlandı\n";
}

function
OnQuit() {
echo
"Çık!\n";
$this->terminated = true;
}
}
$ie = new COM("InternetExplorer.Application");
// PHP 5 ile & kullanılmasına gerek kalmadığına dikkat edin!
$sink = new IEEventSinker();
com_event_sink($ie, $sink, "DWebBrowserEvents2");
$ie->Visible = true;
$ie->Navigate("http://www.example.org");
while(!
$sink->terminated) {
com_message_pump(4000);
}
$ie = null;
?>

Notlar

Dikkat

PHP 8.0.0 öncesinde, bir olay işleyicisinden exit() çağrılması desteklenmezdi ve PHP'nin çökmesine sebep olurdu. Çevresinden dolanarak bu çalışabilir: Olay işleyicisinden bir istisna yavrulanır ve ana kodda istisna yakalanıp oradan exit() çağrısı yapılabilir.

Ayrıca Bakınız

add a note

User Contributed Notes 2 notes

up
1
veggie
7 years ago
I got voice recognition working. I'm not sure why the way I called the sink function made it work but I'm more about results right now. This small example had me rolling on the floor laughing.

<?php
/*
* Search this for more info on the voice stuff:
* Automation Interfaces and Objects (SAPI 5.4)
*/

//directions:
//php friend.php
//then fire up windows voice recognition and turn it on and say stuff

$voice = new COM("SAPI.SpVoice");

print
"Hit control+c to end.\n";
print
"Friend: Hello friend!\n";

$voice->Speak("Hello friend!");

class
listen
{

function
Recognition($StreamNumber, $StreamPosition, $RecognitionType, $ISpeechRecoResult)
{

$phrase = $ISpeechRecoResult->PhraseInfo;
$text = $phrase->GetText();

print
"\nYou:$text\n";


global
$voice;
$say = array('oh', 'nice', 'humm', 'interesting', 'you dont say', 'uh huh', 'right', 'what', 'ha ha', 'you have got to be joking', 'right back at you buddy');
$idx = rand(0, count($say)-1);

print
"Friend: " . $say[$idx] . "\n";
$voice->Speak($say[$idx]);

}

}

$recog = new COM("SAPI.SpSharedRecognizer");

$context = $recog->CreateRecoContext();

//SRERecognition = 16 (default)
//SREAllEvents = 393215
//$context->EventInterests = 393215;

//try to listen to events on context
$listen = new listen(); //event handler
if (!com_event_sink($context, $listen, "RecognizerStateChange"))
{
print
"Unable to sink events\n";
exit;
}

$grammar = $context->CreateGrammar();

$i = $grammar->DictationLoad();

$s = $grammar->DictationSetState(1); //1=on, 0=off

while(true)
{

if(!
com_message_pump(1000))
{
print
".";
}

}

?>
up
0
fjortiz
18 years ago
In case someone needs a skeleton sink for ADODB.Connection events:

class ADOConnectionEventSink {

function BeginTransComplete( $translevel, $objerror, $status, $objconn ) {
return 0;
}

function CommitTransComplete( $objerror, $status, $objconn ) {
return 0;
}

function RolbackTransComplete( $objerror, $status, $objconn ) {
return 0;
}

function WillConnect ( $ConnectionString, $userid, $psword, $options, $status, $objconn ) {
return 0;
}

function ConnectComplete ( $objerror, $status, $objconn) {
return 0;
}

function Disconnect( $status, $objConn ) {
return 0;
}

function WillExecute ( $src, $cursortyp, $locktyp, $options, $status, $objcomm, $objrs, $objconn ) {
return 0;
}

function ExecuteComplete ( $recaffected, $objerror, $status, $objcomm, $objrs, $objconn ) {
return 0;
}

function InfoMessage ( $objerror, $status, $objconn) {
return 0;
}
}

// later on...
$db = new COM("ADODB.Connection", NULL, $charPage);
$sink = new ADOConnectionEventSink();
com_event_sink($db, $sink, "ConnectionEvents");
//...
To Top