variant_cmp

(PHP 5, PHP 7, PHP 8)

variant_cmpİki varyant değerini karşılaştırır

Açıklama

variant_cmp(
    mixed $sol,
    mixed $sag,
    int $yerel = LOCALE_SYSTEM_DEFAULT,
    int $secenekler = 0
): int

sol ile sag karşılaştırması yapar.

İşlev sadece sayıl değerleri karşılaştırır, dizi veya varyant için çalışmaz.

Bağımsız Değişkenler

sol

Sol terim.

sag

Sağ terim.

yerel

Dizgeleri karşılaştırırken kullanılacak geçerli bir yerel tanımlayıcı (dizge karşılaştırmayı etkiler).

secenekler

secenekler aşağıdakilerden biri veya birkaçı olabilir, OR ile birleştirilir ve dizge karşılaştırmasını etkiler:

Varyant Karşılaştırma Seçenekleri
deger anlamı
NORM_IGNORECASE Büyüklük duyarsız karşılaştırma
NORM_IGNORENONSPACE Boşluksuz karakterleri dikkate alma
NORM_IGNORESYMBOLS Sembolleri dikkate alma
NORM_IGNOREWIDTH Dizge genişliğini dikkate alma
NORM_IGNOREKANATYPE Kana tarzını dikkate alma
NORM_IGNOREKASHIDA Arap keşide karakterini dikkate alma

Bilginize:

Tüm varyant aritmetik işlevlerinde olduğu gibi, bu işlevin bağımsız değişkenleri de bir PHP yerel türü (int, string, floating point, bool veya null) veya COM, VARIANT veya DOTNET sınıfının bir örneği olabilir. PHP yerel türleri, VARIANT sınıfı için kurucuda bulunan kurallar kullanılarak varyantlara dönüştürülür. Öntanımlı özelliklerinin değerine sahip olacak COM ve DOTNET nesneleri variant değeri olarak alınır ve kullanılır.

Varyant aritmetik işlevleri, COM kütüphanesindeki benzer şekilde adlandırılmış işlevlerin sarmalayıcılardır; bu işlevler hakkında daha fazla bilgi için MSDN kütüphanesine bakılabilir. PHP işlevleri biraz farklı adlandırılır; örneğin PHP'deki variant_add(), MSDN belgelerinde VarAdd() işlevine karşılık gelir

Dönen Değerler

Aşağıdakilerden biri geri döner:

Varyant Karşılaştırma Sonuçları
değer anlamı
VARCMP_LT sol sag'dan küçüktür
VARCMP_EQ sol ile sag eşittir
VARCMP_GT sol sag'dan büyüktür
VARCMP_NULL sol, sag veya ikisi birden null'dur.

add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top