variant_get_type

(PHP 5, PHP 7, PHP 8)

variant_get_typeVaryant nesnenin türünü geri döndürür

Açıklama

variant_get_type ( variant $varyant ) : int

Varyant nesnenin türünü geri döndürür.

Değiştirgeler

varyant

Varyant nesne.

Dönen Değerler

İşlev, varyant nesnesinin com, dotnet veya variant sınıfından hangisinden türediğini gösteren bir tamsayı döndürür, geri dönüş değeri VT_XXX sabitlerinden biri ile karşılaştırılabilir.

COM ve DOTNET nesneleri için geri dönüş değeri genellikle VT_DISPATCH olur; işlevin bu sınıflar için çalışmasının tek nedeni COM ve DOTNET'in VARIANT astsalları olmasıdır.

Ayrıca Bakınız

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top