CascadiaPHP 2024

variant_get_type

(PHP 5, PHP 7, PHP 8)

variant_get_typeVaryant nesnenin türünü geri döndürür

Açıklama

variant_get_type(variant $varyant): int

Varyant nesnenin türünü geri döndürür.

Bağımsız Değişkenler

varyant

Varyant nesne.

Dönen Değerler

İşlev, varyant nesnesinin com, dotnet veya variant sınıfından hangisinden türediğini gösteren bir tamsayı döndürür, geri dönüş değeri VT_XXX sabitlerinden biri ile karşılaştırılabilir.

COM ve DOTNET nesneleri için geri dönüş değeri genellikle VT_DISPATCH olur; işlevin bu sınıflar için çalışmasının tek nedeni COM ve DOTNET'in VARIANT astsalları olmasıdır.

Ayrıca Bakınız

add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top