variant_date_from_timestamp

(PHP 5, PHP 7, PHP 8)

variant_date_from_timestampUnix zaman damgasının varyant tarih gösterimini döndürür

Açıklama

variant_date_from_timestamp(int $zamandamgasi): variant

Unix zamandamgasi değerini VT_DATE türü varyant tarihe çevirir. COM ve PHP'nin unix parçaları arasında çalışma kolaylığı sağlar.

Bağımsız Değişkenler

zamandamgasi

Unix zaman damgası.

Dönen Değerler

VT_DATE türünde varyant bir değer döndürür.

Ayrıca Bakınız

  • variant_date_to_timestamp() - Varyant tarih/zaman değerini Unix zaman damgasına çevirir
  • mktime() - Bir tarih için Unix zaman damgasını döndürür
  • time() - Geçerli Unix zaman damgasını döndürür

add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top